Novinky - oznamy

29. nedeľa v cez rok (16. októbra 2022)

Nedeľa, 16.10. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30  
Pondelok, 17.10. 18:00 Sv. Ignáca Antiochijského, mučeníka
Utorok, 18.10. 18:00 Sv. Lukáša, evanjelistu
Streda, 19.10. 7:00  
Štvrtok, 20.10. 18:00  
Piatok, 21.10. 18:00 Birmovanci 18:45
Sobota, 22.10. 18:30 Sv. Jána Pavla II., pápeža
Nedeľa, 23.10. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30

Sv. omše ako obyčajne.

Ďakujeme za upratovanie kostola a pastoračného centra. V novom týždni prosíme skupinu č. 7: rodina Káčerová, Konušíková, Svrčková. Upratujeme v utorok a v piatok.

Deti, zoberte si obrázok znazorňujúci tému dnešného evanjelia.

Katechézy neokatechumenátnej cesty!!! – srdečne pozvať.

V utorok pozývame všetkých, najmä deti na modlitbu Milión detí sa modlí ruženec. Príďte aspoň 17:45 na modlitbu 5. desiatku ruženca (rozdať pozvánky).

Stretnutie birmovancov v piatok 21. 10.  o 18:45 v kaplnke – Dom sv. Faustíny.

Prípravné stretnutie animátorov birmovancov dnes o 17:30 v pastoračnom centre.

Pozývame vás zapísať sa do zoznamu a jeden deň v týždni prísť s deťmi na modlitbu ruženca aspoň 15 min. pred omšou, teda 17:45 na 5. desiatok. Ten bude určený pre rodiny s deťmi. Máme za čo ďakovať i prosiť.

Na budúcu nedeľu je misijná nedeľa. Na Slovensku je zbierka pre potreby misií. Privítame aj seminaristov zo seminára Redemptoris Mater – pre neokatechumenátne spoločenstvá.

Vzadu na stolíku nájdete novénu pred misijnou nedeľou, môžeme sa ju modliť pre posilnenie misijnej úlohy cirkvi.

Kalendáre: na stenu 2€, na stôl 3€, príroda 5€