Novinky - oznamy

30. nedeľa v cez rok (23. októbra 2022)

Nedeľa, 23.10. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30  
Pondelok, 24.10. 18:00  
Utorok, 25.10. 18:00 Stretnutie animátorov 18:30
Streda, 26.10. 7:00 Godzone 18:00
Štvrtok, 27.10. 18:00 Adorácia 18:45
Piatok, 28.10. 18:00 Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Sobota, 29.10. 18:30  
Nedeľa, 30.10. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30

  Dnes je misijná nedeľa. Na Slovensku je v kostoloch zbierka podporujúca misijné dielo Cirkvi. Za váš milodar, Pán Boh, odplať!

  Dnes privítame i spevokol z Rajca. Budú sprevádzať sv. omšu o 18:30.

  Sv. omše v týždni ako obyčajne.

  Ďakujeme za upratovanie kostola a pastoračného centra. V novom týždni prosíme skupinu č. 8: rodina Mártonová, Papajová, Šmihovská. Upratujeme  v utorok a v piatok.

  Ďakujeme rodičom, animátorom i dobrovoľníkom za prípravu stretnutia birmovancov.  V príprave pokračujeme na budúci v piatok, 4. 11.  o 18:45 v kaplnke – Dom sv. Faustíny. Tento piatok sú prázdniny (Všetkých svätých a Dušičiek), stretnutie nebude.

  Prípravné stretnutie animátorov birmovancov bude v utorok o 18:30 v pastoračnom centre.

  V stredu bude na zimnom štadióne evanjelizačné turné Godzone. Začiatok o 18:00. Pozývame všetkých duchom mladých.

  Pozývame vás zapísať sa do zoznamu a jeden deň v týždni prísť s deťmi na modlitbu ruženca aspoň 15 min. pred omšou, teda 17:45 na 5. desiatok. Máme za čo ďakovať i prosiť. Ak to deti zvládnu, môžete zostať na sv. omši.

  Rodičov a deti pozývame na Chváličky, ktoré budú v pastoračnom centre v piatok od 16:30 do 18:00.

  Deti, zoberte si obrázok znazorňujúci tému dnešného evanjelia.

  Počas októbra a novembra môžete do kostola ku oltáru priniesť zarámovaný obrázok svojho obľúbeného svätého alebo obrázok vášho zomrelého príbuzného (rámy - v dielni). Urobíme si okolo oltára „Naše spoločenstvo svätých“.

  Ku koncu týždňa vás pozývame na sv. spoveď. Pripravme sa na slávenie Všetkých svätých a Dušičiek.

  Kalendáre: príroda 5€