Novinky - oznamy

31. nedeľa v cez rok (31. októbra 2022)

Nedeľa, 30.10. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30  
Pondelok, 31.10. 18:00  
Utorok, 1.11. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 Všetkých svätých
Streda, 2.11. 7:00, 17:00, 18:30 Dušičky
Štvrtok, 3.11. 18:00 Adorácia 18:45, spovedanie do 20:30
Piatok, 4.11. 18:00Prvý piatok Birmovanci 18:40
Sobota, 5.11. 18:30  
Nedeľa, 6.11. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30

Na misijné dielo cirkvi sme obetovali 1670€. Za milodar, Pán Boh, odplať!

Publikáciu 10 rokov seminára Redemptoris Mater, z ktorého pochádzajú i Marek Zawojski a Lovro Volf si môžete vziať zo stolíka za lavicami. 5€ je podpora na seminár. Ďakujeme.

Ďakujeme za upratovanie kostola a pastoračného centra. V novom týždni prosíme skupinu č. 9: rodina Bugáňová, Kopčová, Hljaková, Kánová. Upratujeme v utorok a v piatok.

V príprave na birmovku  pokračujeme na budúci v piatok, 4. 11. o 18:45 v kaplnke – Dom sv. Faustíny. Rodičov birmovancov prosíme o prípravu priestorov a občerstvenia od 16:30 do 18:00.

Pokračujeme v modlitbe 5. desiatku ruženca deťmi v pondelok o 17:45.

Deti, zoberte si obrázok znazorňujúci tému dnešného evanjelia.

Počas novembra môžete do kostola ku oltáru priniesť obrázok svojho obľúbeného svätého alebo obrázok vášho zomrelého príbuzného (rámy zhotovíme v dielni). Vytvoríme si okolo oltára „Naše spoločenstvo svätých“.

Náboženstvo pre dospelých. Pozývame vás vzdelávať sa vo viere. Od 7. 11., vždy v pondelok 18:45. Zapisujte sa do zoznamu na stolíku. Vedie Jozef Možiešik.

V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od 17:00, na sv. omšu pozývame najmä rodiny štvrtákov a piatakov.

V sobotu je Fatimská sobota. Sv. omša o 7:00 je obetovaná za ukončenie vojen.