Novinky - oznamy

2. adventná nedeľa (4. decembra 2022)

Nedeľa, 4.11. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30  
Pondelok, 5.11. 18:00 Náboženstvo pre dospelých
Utorok, 6.11. 18:00 Roráty - deti Sv. Mikuláša
Stretnutie miništrantov 17:00
Streda, 7.11. 7:00 Stretnutie organistov 18:00
Stretnutie animátorov 19:30
Štvrtok, 8. 12.
Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie – prikázaný sviatok
17:00
18:00 Roráty – deti
 Adorácia 18:55,
spovedanie do 20:30
Piatok, 9.12. 18:00 Birmovanci + mládežnícky večer
Sobota, 10.12. 10:00 Kň. vysviacka
18:30
 
Nedeľa, 11.12. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30

Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a ruženca bude o 15:00.

Dnes vás pozývame na Adventné popoludnie pre rodiny s deťmi. Od 15:00 do 17:30 nájdete v pastoračnom centre tvorivé dielne, rodinné fotenie, hry, výmena vecí.

Na charitu sme obetovali 1400 + 300€ opravy. Za vaše milodary Pán Boh odplať!

Ďakujeme za upratovanie kostola. V novom týždni prosíme skupinu č. 14: rodina Rabatinová, Přikrylová Kullová. Upratujeme v utorok.

Ak poznáte chorých a nevládnych, ktorí by chceli prijať sviatosť zmierenia pred Vianocami, oznámte to kňazom v sakristii. Vyspovedáme ich podľa dohody.

Náboženstvo pre dospelých.  V pondelok  o 18:00 (resp. 18:50). Vedie Jozef Možiešik.

V utorok stretnutie miništrantov o 17:00

Vo štvrtok adorácia o 19:00 a spovedanie do 20:30.

V príprave na birmovku pokračujeme v piatok 9. 12. o 18:45 v kaplnke.

Roráty 2022. Pozývame rodičov, starých rodičov a deti pripraviť sa na oslavu Narodenia Pa´na Jezˇisˇa. Stretávame sa v kostole na sva¨ty´ch omsˇiach v utorok a štvrtok o 18:00,  v nedeľu o 11:00. Každý účastník si môže skladať adventný kalendár. Po omsˇi nasleduje súťaž a mala´ vecˇera pre deti v priestoroch fary. Kto je ochotný pomôcť pri príprave stretnutí v utorok a vo štvrtok od 17:00, nech sa zapíšte sa do modrého zoznamu.

Vianočné trhy. Pozri leták.

Všetky deti nech prídu po požehnaní pred oltár a vezmú si mikulášsky darček.

Kto by sa chcel podeliť s mikulášskými sladkosťami s chudobnými deťmi, nech prinesie svoj dar do koša pred oltárom do Vianoc. Ďakujeme.