Novinky - oznamy

4. pôstna nedeľa (19. marca 2023)

Nedeľa, 19.3. 8:00, 9:30, 11,00, 18:30 Krížová cesta 15:00
Pondelok, 20.3. 18:00 - Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie Velebím 90
Utorok, 21.3. 18:00 Pôstné katechézy - 5.
Streda, 22.3. 7:00  
Štvrtok, 23.3. 18:00 + Adorácia 18:50 – 19:20
Piatok, 24.3. 18:00 Krížová cesta  17:20
Sobota, 25.3. 7:00 - Exodus 90,              13:00 - 18:00
18:30
Modlitby za uzdr. a oslob.
Nedeľa, 26.3. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola. Od tejto nedele prosíme o upratovanie skupinu č. 8: rodinu Mártonová, Papajová, Šmihovská. Upratujeme v pondelok.

Dnes je krížová cesta o 15:00. Pozývame na ňu naše matky. Na budúci týždeň prosíme, aby sa krížovú cestu pomodlili naše rodiny s deťmi.

V pondelok slávime preloženú slávnosť Sv. Jozefa, zároveň je sv. omša pre spoločenstvo Velebím 90.

V utorok o 18:10 je príprava na PSP. Na stretnutie prídu deti z 3. A triedy.

V utorok o 19:30 je stretnutie animátorov birmovacov.

Posledná katechéza “Spolu kráčať pôstným obdobím” bude v utorok o 18:00 počas sv. omše a krátko po nej. Stretnutia vedie Jozef Možiešik.

Vo štvrtok po sv. omši bude i adorácia. Spovedanie pokračuje do 20:30.

V piatok od 16:30 pozývame rodičov s malými deťmi na Chváličky v PC.

V piatok vás pozývame na modlitbu krížovej cesty. Začíname o 17:20.

V piatok o 18:00 majú stretnutie na sv. omši tí, ktorí chcú ísť na birmovku. Rodičov pozývame pomodliť sa po omši v kostole  za svoje deti.

V sobotu od 13:00 do 18:00 sa uskutočnia v našom kostole modlitby za uzdravenie a oslobodenie.