Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

piatok, 20.9.2019

Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
(spomienka)

1 Tim 6, 2c-12

Ž 49, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20

R.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Lk 8, 1-3

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou