Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

štvrtok, 25.2.2021

Štvrtok po 1. pôstnej nedeli

Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh

Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 7c-8

R.: Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať.

Mt 7, 7-12

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.Bože, stvor vo mne srdce čisté; navráť mi radosť z tvojej spásy.

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou