Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

pondelok, 20.5.2019

Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli
alebo Svätého Bernardína Sienského, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

Sk 14, 5-18

Ž 115, 1-2. 3-4. 15-16

R.: Nie nás, Pane, ale svoje meno osláv. alebo Aleluja.

Jn 14, 21-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch Svätý vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou