Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

sobota, 16.12.2017

Sobota po 2. adventnej nedeli

Sir 48, 1-4. 9-11

Ž 80, 2ac+3bc. 15-16. 18-19

Refrén: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Mt 17, 10-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí jeho spásu.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou