Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

sobota, 28.11.2020

Sobota 34. týždňa v Cezročnom období
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

Zjv 22, 1-7

Ž 95, 1-2. 3-5. 6-7

R.: Príď, Pane Ježišu!

Lk 21, 34-36

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou