Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

nedeľa, 16.5.2021

7. veľkonočná nedeľa

Sk 1, 15-17. 20a. 20d-26

Ž 103, 1-2. 11-12. 19-20

R.: Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. alebo Aleluja.

1 Jn 4, 11-16

Jn 17, 11b-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Nenechám vás ako siroty, hovorí Pán; odchádzam, ale prídem k vám a vaše srdce sa bude radovať.

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou