Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

pondelok, 27.1.2020

Pondelok 3. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätej Angely Merici, panny
(ľubovoľná spomienka)

2 Sam 5, 1-7. 10

Ž 89, 20. 21-22. 25-26

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Mk 3, 22-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou