Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

pondelok, 16.7.2018

Pondelok 15. týždňa v Cezročnom období
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
(ľubovoľná spomienka)

Na omšu z férie

Iz 1, 10ab. 11-17

Ž 50, 8-9. 16b-17. 21+23

Refrén: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.

Mt 10, 34 – 11, 1

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

V omši o Panne Márii

Zach 2, 14-17

(Ž) Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

Refrén: Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila Syna večného Otca.

Mt 12, 46-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení su tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou