Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

utorok, 25.9.2018

Utorok 25. týždňa v Cezročnom období

Prís 21, 1-6. 10-13

Ž 119, 1. 27. 30. 34. 35. 44

Refrén: Priveď ma, Pane, na chodník svojich príkazov.

Lk 8, 19-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou