Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

streda, 24.7.2019

Streda 16. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Šarbela Machlúfa, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

Ex 16, 1-5. 9-15

Ž 78, 18-19. 23-24. 25-26. 27-28

R.: Pane, daj nám chlieb z neba.

Mt 13, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou