Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

utorok, 24.10.2017

Utorok 29. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Antona Márie Clareta, biskupa
(ľubovoľná spomienka)

Rim 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21

Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 17

Refrén: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Lk 12, 35-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou