Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

piatok, 25.5.2018

Piatok 7. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi
alebo Svätého Gregora VII., pápeža
alebo Svätej Márie Magdalény de‘ Pazzi, panny
(ľubovoľná spomienka)

Jak 5, 9-12

Ž 103, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12

Refrén: Milostivý a milosrdný je Pán.

Mk 10, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou