Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

piatok, 7.10.2022

Ružencovej Panny Márie [Biela] (spomienka)

Sk 1, 12-14

(Ž) Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R.: Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila Syna večného Otca.

Lk 1, 26-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Zdravas', Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami.

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou