Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

piatok, 22.3.2019

Piatok po 2. pôstnej nedeli

Gn 37, 3-4. 12-13a. 17b-28

Ž 105, 16-17. 18-19. 20-21

R.: Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil.

Mt 21, 33-43. 45-46

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou