Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

sobota, 2.7.2022

Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie [Biela] (sviatok)

Sof 3, 14-18 alebo Rim 12, 9-16b

(Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R.: Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh.

Lk 1, 39-56

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavená si Panna Mária, lebo si uverila, že sa splní, čo ti povedal Pán.

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou