Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

nedeľa, 25.7.2021

17. nedeľa v Cezročnom období

2 Kr 4, 42-44

Ž 145, 10-11. 15-16. 17-18

R.: Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás.

Ef 4, 1-6

Jn 6, 1-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou