Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

streda, 19.1.2022

Streda 2. týždňa v Cezročnom období [Zelená]

1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51

Ž 144, 1. 2. 9-10

R.: Nech je zvelebený Pán, môj ochranca.

Mk 3, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou