Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

nedeľa, 27.9.2020

26. nedeľa v Cezročnom období

Ez 18, 25-28

Ž 25, 4-5. 6-7. 8-9

R.: Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie.

Flp 2, 1-11

alebo kratšie

Flp 2, 1-5

Mt 21, 28-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou