Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

streda, 14.11.2018

Streda 32. týždňa v Cezročnom období

Tít 3, 1-7

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

Refrén: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Lk 17, 11-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou