Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

štvrtok, 21.10.2021

Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období

Rim 6, 19-23

Ž 1, 1-2. 3. 4+6

R.: Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru.

Lk 12, 49-53

Aleluja, aleluja, aleluja. Všetko pokladám za stratu a za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom.

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou