Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Podľa rozpisu v aktuálnych oznamoch.

Dnes

nedeľa, 25.3.2018

Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána

Na sprievod s palmami

Mk 11, 1-10

alebo

Jn 12, 12-16

Na omšu

Iz 50, 4-7

Ž 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

Refrén: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Flp 2, 6-11

Mk 14, 1 – 15, 47

alebo kratšie

Mk 15, 1-39

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sv. spoveď

Spovedá sa pol hodinu pred sv.omšou