Úvod

6. veľkonočná nedeľa, 17.5.2020

Liturgický kalendár

Nedeľa, 17.5. 8:00, 10:00, 18:30 sv. omša o 10:00: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 18.5. 18:00  
Utorok, 19.5. 18:00 18:45 Bohoslužba pre „rodiny PSP“
Streda, 20.5. 7:00! 17:45 Bohoslužba pre „rodiny PSP“
Štvrtok, 21.5. 17:00
18:30  + adorácia
Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
Piatok, 22.5. 18:00  za mládež 19:00 Bohoslužba pre birmovacov
Sobota, 23.5. 18:30  
Nedeľa, 24.5. 8:00, 10:00, 18:30 sv. omša o 10:00: youtube.com/KostolHajik

Z oznamov

Birmovancov pozývame na bohoslužbu pre birmovancov, v piatok o 19:00 v kostole.

Modlitba na tieto dni:
Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel, pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu, osloboď nás od choroby a strachu, uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom, posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.
O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

nedeľa, 31.5.2020

Zoslanie Ducha Svätého
(slávnosť)

Vigília

Gn 11, 1-9

alebo

Ex 19, 3-8a. 16-20b

alebo

Ez 37, 1-14

alebo

Joel 3, 1-5

Ž 104, 1-2a. 24+35c. 27-28. 29b-30

R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. alebo Aleluja.

Rim 8, 22-27

Jn 7, 37-39

Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Na omšu v deň slávnosti

Sk 2, 1-11

Ž 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34

R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. alebo Aleluja.

1 Kor 12, 3b-7. 12-13

Sekvencia

Jn 20, 19-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Liturgia na aktuálny týždeň

Bohoslužba v rodine s malými deťmi

6.Veľkonočná nedeľa
Aby aj deti pochopili to, čo sa čítalo pri omši

Vstal z mŕtvych

Denné rozjímania - 6. veľkonočný týždeň.

Zamyslenia

Úvahy na 6. veľkonočný týždeň.

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Liturgia domácej cirkvi

6. Veľkonočná nedeľa

Manželský plánovací kalendár

Apríl 2020/Ničitelia lásky

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...