Úvod

Farnosť Žilina - Hájik informuje

V čase od 1. 1. do 24. 1. vzhľadom na zákaz vychádzania a stretávania sa - zatiaľ ponúkame:

1. Sledovať neverejné sv. omše cez: youtube.com/KostolHajik
Pondelok 18:00
Utorok 18:00 (žiacka)
Streda 7:00 (nevysiela sa)
Štvrtok 18:00 + adorácia do 20:30
Piatok 18:00 (mládežnícka)
Sobota 18:30 (Duchovné cvičenia podľa sv. Ignáca)
Nedeľa 10:00 (farská)

Na sv. omši sa môžu zúčastniť len pomocníci (5 ľudí + kňaz)

2. Adorovať online - pondelok, utorok, piatok o 20:30 - 21:00

3. Kostol je zatvorený, ale nie zamknutý: denne od 8:00 do 18:00 môžete naberať duchovnú posilu

4. Spovedať sa a prijímať sv. prijímanie zatiaľ nie je možné

5. Krstiť, sobášiť sa a vykonať pohreb: podľa dohody

6. Navštíviť ťažko chorého alebo zomierajúceho: volajte 0901711779

7. Telefonicky rozhovor: denne 8:00-18:00, 0901711779

Podmienky pre vstup do kostola: zdravotný stav bez respiračných chôrob, pri vstupe do kostola si dezinfikovať ruky, mať prekryté ústa a nos rúškom.
Duchovný program nájdete v kostole i na www stránke farnosti. Ak sa chcete na niečo spýtať alebo porozprávať sa, zavolajte na faru. Modlíme sa za vás.

farnost.hajik@gmail.com
tel: 0901 711 779

Krst Pána – 10.1.2020

Liturgický kalendár

Nedeľa, 10.1. 10:00 (prenos)  
Pondelok, 11.1. 18:00 (prenos)  
Utorok, 12.1. 18:00  (prenos) Adorácia 20:30 – 21:00 (prenos)
Streda, 13.1. 7:00 (bez prenosu)  
Štvrtok, 14.1. 18:00 (prenos) Adorácia 18:30 – 20:30 (prenos)
s modlitbou príhovoru
Piatok, 15.1. 18:00 - (prenos) - mládežnícka Adorácia 20:30 – 21:00 (prenos)
Sobota, 16.1. 18:30 - (prenos) - duchovné cvičenia sv. Ignáca  
Nedeľa, 10.1. 10:00 (prenos)  

Z oznamov

Sväté omše a adorácie prenášame on-line cez youtube: youtube.com/KostolHajik

Vo štvrtok nám do 17:30 pošlite vaše úmysly modlitieb príhovoru cez sms, email, messenger aplikáciu – skupina Kostol Hájik alebo napíšte úmysel na lístok  a vložte do schránky v kostole.

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

sobota, 16.1.2021

Sobota 1. týždňa v Cezročnom období
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

Hebr 4, 12-16

Ž 19, 8. 9. 10. 15

R.: Tvoje slová, Pane, sú Duch a život.

Mk 2, 13-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

Ročná téma

Duchovné cvičenia svätého Ignáca

1. a 2. časť

Sv.omše za účasti deti:
Stvorenie - list Nebeského otca človekovi

Úvodný list

1. Slnko a mesiac

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...