Úvod

Vzhľadom na zákaz vychádzania a často meniace sa opatrenia, do 9. decembra ponúkame:

 • navštevovať otvorený kostol: denne od 8.00 do 18:00
 • sledovať neverejné sv. omše cez: youtube.com/KostolHajik
  • Pondelok 18:00
   Utorok 18:00 (žiacka + katechéza)
   Streda 7:00
   Štvrtok 18:00 + adorácia do 20:30
   Piatok 18:00 (mládežnícka)
   Sobota 18:30 (duchovné cvičenia sv. Ignáca)
   Nedeľa 9:30 (farská) + 10:30 Rodinná katechéza
   Na sv. omši sa môžu zúčastniť len zamestnanci farnosti.
 • spovedať sa idividuálne: denne 8:00 - 9:00, 16:00 - 18:00,   v nedeľu 8:00 - 9:30, 17:00 - 18:00
 • prijímať sväté prijímanie individuálne: denne 8:00 - 9:00, 16:00 - 18:00, v nedeľu 8:00 - 9:30, 17:00 - 18:00
 • krst, sobáš, pohreb a návšteva chorých: podľa dohody s rodinou

Podmienky: mať nádej a radosť v Ježišovi Kristovi, zdravotný stav bez respiračných chôrob, pri vstupe do kostola si dezinfikovať  ruky, mať prekryté ústa a nos respirátorom , rozostupy.
Duchovný program nájdete v kostole i na www stránke farnosti.            
Informujte sa, volajte. Čakáme na vás a modlíme sa za vás.
farnost.hajik@gmail.com  |  tel: 0901711779

1. adventná nedeľa (28. novembra 2021)

Liturgický kalendár

Nedeľa, 28.11. 9:30, 10:30 rodinná katechéza, 12:00 krsty sv. omša 9:30 + 10:30 rodinná katechéza: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 29.11. 18:00 youtube.com/KostolHajik
Utorok, 30.11. 18:00 roráty youtube.com/KostolHajik
Streda, 1.12. 7:00 youtube.com/KostolHajik
Štvrtok, 2.12. 18:00 + adorácia youtube.com/KostolHajik
Piatok, 3.12. 18:00 roráty youtube.com/KostolHajik
Sobota, 4.12. 18:30 Duchovné cvičenia sv. Ignáca youtube.com/KostolHajik
Nedeľa, 5.12. 9:30, 10:30 rodinná katechéza, 12:00 krsty sv. omša 9:30 + 10:30 rodinná katechéza: youtube.com/KostolHajik

Z oznamov

Roráty 2021: pri´prava na Narodenie Pa´na Jezˇisˇa s názvom „Odvážne išli za svetlom“. Od utorka 30. novembra do utorka 21. decembra budeme v kostole na sva¨ty´ch omsˇiach v utorok a piatok rásť vo viere pomocou zˇivotny´ch pri´behov sva¨ty´ch, blahoslaveny´ch a sluzˇobni´kov Bozˇi´ch. Uverili Pa´nu Jezˇisˇovi a odva´zˇne isˇli za ni´m, nedali sa odraditˇ zˇiadnymi protivenstvami. Sva¨ti´ majú jedno spolocˇne´ – bezhranicˇnu´ vieru v Jezˇisˇa a Jezˇisˇovi. On je pre nich jediny´m Svetlom. Kedže príbehov máme 13 a sv. omší bude len 7 + štedrý deň, ostatné príbehy môžete prerozprávať doma vo forme rodinnej katechézy. Elektronické materiály zverejníme na stránke a tlačené nájdete postupne v kostole od utorka.

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

streda, 1.12.2021

Streda po 1. adventnej nedeli

Iz 25, 6-10a

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

R.: Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.

Mt 15, 29-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, Pán príde a spasí svoj ľud; blahoslavení tí, čo sú pripravení uvítať ho.

Ročná téma

Duchovné cvičenia svätého Ignáca

1. a 2. časť

Sv.omše za účasti deti:
Stvorenie - list Nebeského otca človekovi

Úvodný list

1. Slnko a mesiac

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...