Úvod

12. nedeľa cez rok (20. júna 2021)

Liturgický kalendár

Nedeľa, 20. 6. 8:00, 10:00, 15:00, 18:30  
Pondelok, 21. 6. 18:00  
Utorok, 22. 6. 18:00 Za účasti detí  
Streda, 23. 6. 7:00  
Štvrtok, 24. 6. 18:00 + adorácia Spovedanie do 20:30
Piatok, 25. 6. 18:00 mládežnícka  
Sobota, 26. 6. 18:30  
Nedeľa, 27. 6. 8:00, 10:00, 11:30, 18:30  

Z oznamov

Youtube: youtube.com/KostolHajik

Obeta pre novokňaza Jakuba. Na lístok napíšte, čo by ste obetovali za požehnané pôsobenie nášho novokňaza Jakuba (modlitby, dobré skutky, sebazaprenia, rozhodnutia) Lístok vložte  do označenej schránky. Pán  Boh odplať!

Je čas prejaviť svoju vieru obnovenou účasťou na sv. omši v kostole v spoločenstve veriacich. Zároveň vás pozývame vás na spoveď denne okrem soboty a nedele od 16:00 do 18:00, v stredu len ráno od 7:30 do 10:00. Vo štvrtok sa spovedá od 16:00 až do 20:30.

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

streda, 23.6.2021

Streda 12. týždňa v Cezročnom období

Gn 15, 1-12. 17-18

Ž 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu. alebo Aleluja.

Mt 7, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.

Ročná téma

Duchovné cvičenia svätého Ignáca

1. a 2. časť

Sv.omše za účasti deti:
Stvorenie - list Nebeského otca človekovi

Úvodný list

1. Slnko a mesiac

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...