Úvod

1. pôstna nedeľa, 10.3.2019

Liturgický kalendár

Nedeľa, 10. 3. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Krížová cesta
Pondelok, 11. 3. 18:00  
Utorok, 12. 3. 18:00  
Streda, 13. 3. 7:00  
Štvrtok, 14. 3. 18:00  + adorácia s príhovornou
modlitbou
Piatok, 15. 3. 18:00  
Sobota, 16. 3. 18:30  
Nedeľa, 17. 3. 8:00, 10:00, 18:30  

Z oznamov

Krížová cesta počas pôstu býva aj v piatok 17:20.

Birmovanci pokračujú v príprave na birmovku v piatok. 18:00 omša, 18:45 stretnutie v pastoračnom centre.

Budúcu nedeľu pozývame všetkých členov ružencových spoločenstiev na duchovnú obnovu. Začíname o 15:00 (krížová cesta, korunka, posedenie)

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

utorok, 19.3.2019

Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie
(slávnosť)

2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16

Ž 89, 2-3. 4-5. 27+29

R.: Jeho rod bude trvať naveky.

Rim 4, 13. 16-18. 22

Mt 1, 16. 18-21. 24a

alebo

Lk 2, 41-51a

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome a bez prestania ťa velebia.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...