Úvod

28. nedeľa cez rok, 15.10.2017

Liturgický kalendár

Nedeľa, 15. 10. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 16. 10. 18:00 18:30 katechéza Neokatechunenátu
Utorok, 17. 10. 18:00 18:40 Stretnutie PSP
Streda, 18. 10. 18:00! 18:30 katechéza Neokatechunenátu
Štvrtok, 19. 10. 18:00 18:30 Adorácia + spovedanie do 20:30
Piatok, 20. 10. 18:00 18:40 Stretnutie PSP
Sobota, 21. 10. 18:30 Chvály 18:30+
Nedeľa, 22. 10. 8:00, 10:00, 18:30 Prednáška 15:30+

Z oznamov

Začala príprava žiakov tretieho ročníka na prijímanie eucharistie. Stretnutie rodičov tretiakov bude v utorok 17. alebo v piatok 20. októbra o 18:30.

Ak si vážite život od počatia po prirodzený koniec a chcete sa za život modliť v sobotu 21. októbra vás pozývame na Večer milosrdenstva. Eucharistiu o 18:30 a modlitby chvál vedú Lamačské chvály s Braňom Letkom.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

utorok, 24.10.2017

Utorok 29. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Antona Márie Clareta, biskupa
(ľubovoľná spomienka)

Rim 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21

Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 17

Refrén: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Lk 12, 35-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...