Úvod

34. cez rok - Krista Kráľa, 22.11.2020

Liturgický kalendár

Nedeľa, 22. 11.

8:00, 10:00, 11:30, 18:30

youtube.com/KostolHajik

Pondelok, 23. 11.

18:00

youtube.com/KostolHajik

Utorok, 24. 11.

18:00 žiacka – Sv. vietnamskí muč.

youtube.com/KostolHajik

Streda, 25. 11.

7:00 Sv. Kataríny

youtube.com/KostolHajik

Štvrtok, 26. 11.

18:00  + adorácia do 20:30

youtube.com/KostolHajik

Piatok, 27. 11.

18:00 – za mládež

youtube.com/KostolHajik

Sobota, 28. 11.

18:30 – Duchovné cvičenia sv. Ignáca

youtube.com/KostolHajik

Nedeľa, 29. 11.

8:00, 10:00, 11:30, 18:30 - 1. adventná

youtube.com/KostolHajik

Z oznamov

Kostol otvorený denne od 8:00 do 18:00  k osobnej modlitbe.

Spovedˇ, max. 15 min.: od pondelka do soboty od 16:30 do 18:00 v priestore pre matky s detˇmi, v stredu 6:30 - 7:00, v nedelˇu 30 minu´t pred sv. omsˇou. 

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

sobota, 28.11.2020

Sobota 34. týždňa v Cezročnom období
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

Zjv 22, 1-7

Ž 95, 1-2. 3-5. 6-7

R.: Príď, Pane Ježišu!

Lk 21, 34-36

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Ročná téma

Duchovné cvičenia svätého Ignáca

1. a 2. časť

Sv.omše za účasti deti:
Stvorenie - list Nebeského otca človekovi

Úvodný list

1. Slnko a mesiac

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...