Úvod

34. nedeľa cez rok, Krista Kráľa, 24.11.2019

Liturgický kalendár

Nedeľa, 24. 11. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 25. 11. 18:00 Katechéza 18:45
Utorok, 26. 11. 18:00  
Streda, 27. 11. 7:00  
Štvrtok, 28. 11. 18:00 + adorácia  
Piatok, 29. 11. 18:00 Omša za mládež a s mládežou
Sobota, 30. 11. 12:30
18:30
Modlitby za uzdravenie a oslobodenie
Nedeľa, 1. 12. 8:00, 10:00, 18:30 1. adventná nedeľa

Z oznamov

Roráty 2019. Pozývame Vás na adventnú prípravu na Narodenie Pána Ježiša. Od pondelka 2. decembra do piatku 20. decembra sa budeme stretávať v kostole na svätých omšiach o 18:00. Každý účastník si môže skladať adventný kalendár. Po omši nasleduje súťaž a malá večera pre deti v priestoroch fary. Kto je ochotný pomôcť pri príprave stretnutí, nech sa zapíše sa do zoznamu.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

sobota, 7.12.2019

Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

Iz 30, 19-21. 23-26

Ž 147, 1-2. 3-4. 5-6

R.: Blahoslavení všetci, čo očakávajú Pána.

Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán je náš sudca, Pán je náš zákonodarca, Pán je náš kráľ; on nás spasí.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...