Úvod

2. adventná nedeľa (4. decembra 2022)

Liturgický kalendár

Nedeľa, 4.11. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30  
Pondelok, 5.11. 18:00 Náboženstvo pre dospelých
Utorok, 6.11. 18:00 Roráty - deti Sv. Mikuláša
Stretnutie miništrantov 17:00
Streda, 7.11. 7:00 Stretnutie organistov 18:00
Stretnutie animátorov 19:30
Štvrtok, 8. 12.
Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie – prikázaný sviatok
17:00
18:00 Roráty – deti
 Adorácia 18:55,
spovedanie do 20:30
Piatok, 9.12. 18:00 Birmovanci + mládežnícky večer
Sobota, 10.12. 10:00 Kň. vysviacka
18:30
 
Nedeľa, 11.12. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30

Z oznamov

Náboženstvo pre dospelých.  V pondelok  o 18:00 (resp. 18:50). Vedie Jozef Možiešik.

V príprave na birmovku pokračujeme v piatok 9. 12. o 18:45 v kaplnke.

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

utorok, 6.12.2022

Dáta nie sú skontrolované podľa Direktória.

Utorok po 2. adventnej nedeli [Fialová]
alebo Svätého Mikuláša, biskupa [Biela] (ľubovoľná spomienka)

Iz 40, 1-11

Ž 96, 1-2. 3+10ac. 11-12a. 12b-13

R.: Hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou.

Mt 18, 12-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Blízko je deň Pána; hľa, príde a spasí nás.

Ročná téma

Duchovné cvičenia svätého Ignáca

1. a 2. časť

Sv.omše za účasti deti:
Stvorenie - list Nebeského otca človekovi

Úvodný list

1. Slnko a mesiac

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...