Úvod

5. veľkonočná nedeľa, 19.5.2019

Liturgický kalendár

Nedeľa, 19. 5. 8:00, 10:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
Pondelok, 20. 5. 18:00 PSP príprava
Utorok, 21. 5. 18:00  
Streda, 22. 5. 7:00  
Štvrtok, 23. 5. 18:00 Adorácia + spoveď
Piatok, 24. 5. 18:00 Birmovanci
Sobota, 25. 5. 12:30
18:30
Modlitba za uzdravenie a oslobodenie
Nedeľa, 26. 5. 8:00, 10:00, 18:30  

Z oznamov

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

V sobotu od 8:00 do 10:00 vás pozývame na brigádu. Práce: upratanie okolia kostola, oprava svietidiel vo výške, údržba… Vopred ďakujeme za pomoc.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

pondelok, 20.5.2019

Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli
alebo Svätého Bernardína Sienského, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

Sk 14, 5-18

Ž 115, 1-2. 3-4. 15-16

R.: Nie nás, Pane, ale svoje meno osláv. alebo Aleluja.

Jn 14, 21-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch Svätý vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...