Úvod

16. nedeľa cez rok, 21.7.2019

Liturgický kalendár

Nedeľa, 21. 7. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 22. 7. 18:00 Sv. Márie Magdalény
Utorok, 23. 7. 18:00 Sv. Brigity
Streda, 24. 7. 7:00 Sv. Sarbela Makhlufa
Štvrtok, 25. 7. 18:00 Sv. Jakuba, apoštola
+ adorácia a spovedanie do 20:30
Piatok, 26. 7. 18:00 sv. Joachima a Anny,
rodičov Panny Márie
Sobota, 27. 7. 12:30
18:30

Modlitby za uzdravenie
a oslobodenie

Nedeľa, 28. 7. 8:00, 10:00, 18:30 17. nedeľa cez rok

Z oznamov

V sobotu privítame v našom kostole modlitby za uzdravenie a oslobodenie. Začiatok o 12:30.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

streda, 24.7.2019

Streda 16. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Šarbela Machlúfa, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

Ex 16, 1-5. 9-15

Ž 78, 18-19. 23-24. 25-26. 27-28

R.: Pane, daj nám chlieb z neba.

Mt 13, 1-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...