Úvod

32. nedeľa cez rok, 11.11.2018

Liturgický kalendár

Nedeľa, 11. 10. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 12. 10. 18:00 Katechéza 18:45
Utorok, 13. 10. 18:00  
Streda, 14. 10. 7:00 Katechéza 18:45
Štvrtok, 15. 11. 18:00 + adorácia  
Piatok, 16. 11. 18:00 Omša za mládež
a s mládežou
Sobota, 17. 11. 15:00
18:30
sobáš
Nedeľa, 18. 11. 8:00, 10:00, 18:30 Krsty 10:00

Z oznamov

V stredu pozývame mladých ľudí na evanjelizačné turné Godzone, 14. 11. 2018 o 18:00 na zimnom štadióne. Voľný vstup.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

streda, 14.11.2018

Streda 32. týždňa v Cezročnom období

Tít 3, 1-7

Ž 23, 1-3. 4. 5. 6

Refrén: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Lk 17, 11-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...