Úvod

Kvetná nedeľa, 5.4.2020

Liturgický kalendár

Poriadok bohoslužieb na Veľkú noc 2020

Z oznamov

Viac v aktuálnych oznamoch


Informácie

Farnosť Hájik – v súvislosti s ochorením COVID-19 radí všetkým svojím členom: „Zostaňme doma!
S ľuďmi mimo svoj príbytok sa stretávajme len v nevyhnutných prípadoch!
Kľúčové slová týchto dní: POKORA A DÔVERA

Milí bratia a sestry, farníci!

Až odvolania karantenných opatrení bude kostol zatvorený, okrem predsiene. Máme zopovednosť jeden za druhého, najmä za našich seniorov. Pozývame vás k modlitbe v rodinách alebo v prírode.

Každý deň môžete sledovať sv. omšu z farského kostola na internete (YouTube kanál Kostol Hájik):
1. Otvoríte si aplikáciu YouTube.
2. Vedľa značky YouTubeSK sa nachádza kolonka: Hľadať, do nej napíšete Kostol Hájik a stlačíte enter.
3. Ukáže sa vám fotografia vnútra nášho kostola, kliknete na ňu a vyberiete si, čo chcete sledovať.

YouTube kanál Kostol Hájik

Na stránke farnosti www.farnost-hajik.sk v sekcii Úvod nájdete:
Pri prameni živej vody – nedeľná modlitba s malými deťmi
Trpel za nás – komentár k denným čítaniam pri omši
Liturgia rodiny – nedeľná bohoslužba v rodine
Poďme si čítať – povzbudivé príbehy nielen pre žiakov

Nájsť nás môžete i na aplikácii messenger pod menom: Kostol Hájik
Volajte: 0901 711 779, 0905 744 199, email: farnost.hajik@gmail.com

1. Sv. omše, my kňazi, budeme slúžiť, podľa plánovaného rozpisu úmyslov. Účasť na nedeľnej sv. omši nezaväzuje v týchto dňoch pod hriechom!!!

2. Sviatosť pomazania chorých a sviatosť zmierenia so svätým prijímaním vysluhujeme na požiadanie. Volajte: 0901 711 779

3. Pohrebné obrady bývajú bez sv. omše, vonku a bez väčšieho zhromažďovania. Sviatosť krstu udeľujeme súkromne na základe dohody. Informácie o sviatoti manželstva podáme telefonicky.

4. Kostol, okrem predsiene je počas všedných dní zatvorený do odvolania krízových opatrení. Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme súkromne, doma alebo v prírode, hoci aj každý deň.

5. Vyzývame všetkých našich veriacich, aby sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca (alebo jeho časti v rodinách s malými deťmi) každý večer o 20.00 h, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime za zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. Vzývajme Pannu Máriu, ktorá neodmietne pomoc a dokáže vyprosiť uzdravenie tela i duše.

Táto výnimočná situácia vyžaduje od nás trpezlivosť, diciplinovanosť, zodpovednosť a najmä pokoru. Buďme solidárni s trpiacimi i keď nás to bude stáť obetu. Mnohí budeme ukrátení o možnosť prijímať živého Krista v Eucharistii, no nech nás toto mimoriadne pôstne obdobie ešte viac posilní v túžbe po Ježišovi Kristovi. Premýšľajme o dare Eucharistie, otestujme si vlastné srdce a pýtajme sa samých seba aký je zmysel nášho života, pre koho žijeme, čo nám dáva posilu v ťažkých chvíľach.

Vladimír Kutiš, správca farnosti
Marek Zawojski, kaplán

P.S. Večer o 21:00 hod. sa spájame s vami v modlitbe Otčenáš a posielame vám požehnanie so Sviatoťou oltárnou na diaľku.

Modlitba duchovného svätého prijímania:
„Ježišu, verím v teba. Verím, že si prítomný v Najsvätejšej sviatosti. Keďže teraz nemôžem skutočne prijať tvoje Najsvätejšie telo, pokorne ťa prosím, vstúp do môjho srdca duchovne. Spoj sa so mnou a zostaň so svojou milosťou vo mne. A daj, aby som aj ja zostával(a) v tebe. Amen.“

Prenosy sv. omší môžete sledovať aj cez vysielanie TV LUX.

Dnes

streda, 8.4.2020

Streda Veľkého týždňa

Iz 50, 4-9b

Ž 69, 8-10. 21-22. 31+33-34

R.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.

Mt 26, 14-25

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.Buď pozdravený, náš Kráľ, poslušný Otcovi; vedený na kríž ako tichý baránok na zabitie.

Liturgia na Veľký týždeň

Ako byť Domácou cirkvou

Konkrétny návrh pre rodiny.

Trpel za nás

Denné rozjímania pre dospelých.

Liturgia rodiny na Kvetnú nedeľu

Pre obdobie zákazu verejných bohoslužieb.

Poďme si čítať slovo života

Biblia a príbehy na každý deň vo Veľkom pôste 2020 - Veľký týždeň.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...