Úvod

2. adventná nedeľa, 10.12.2017

Liturgický kalendár

Nedeľa, 10. 12. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 11. 12. 18:00  
Utorok, 12. 12. 18:00  
Streda, 13. 12. 18:00  
Štvrtok, 14. 12. 18:00 18:40 Adorácia + spovedanie do 20:30
Piatok, 15. 12. 18:00 Mládežnícky piatok
Sobota, 16. 12. 18:30  
Nedeľa, 17. 12. 8:00, 10:00, 18:30 2. adventná nedeľa

Z oznamov

Pokračujú Roráty 2017 – s názvom: Naplnení Duchom Svätým. Vezmite si betlehem a obrázky z minulého týždňa a môžete sa zapojiť od pondelka denne o 18:00 (Vedomostná súťaž, večera vo fare). Dobrovoľníci pre prípravu večere, prosím,  zapíšte sa do zoznamu vzadu na stolíku.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

sobota, 16.12.2017

Sobota po 2. adventnej nedeli

Sir 48, 1-4. 9-11

Ž 80, 2ac+3bc. 15-16. 18-19

Refrén: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Mt 17, 10-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí jeho spásu.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...