Úvod

24. nedeľa cez rok, 16.9.2018

Liturgický kalendár

Nedeľa, 16. 9. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 17. 9. 18:00  
Utorok, 18. 9. 18:00  
Streda, 19. 9. 7:00  
Štvrtok, 20. 9. 18:00 + adorácia a spovedanie
Piatok, 21. 9. 18:00 Sv. Matúša, apoštola
a evanjelistu
Sobota, 22. 9. 14:00 sobáš, 18:30  
Nedeľa, 23. 9. 8:00, 10:00, 18:30  

Z oznamov

Stretnutia spoločenstiev:
Utorok o 9:30 v Pastoračnom centre - stretnutie pre matky s deťmi do 3 r.
Modlitby matiek, prvá skupina v stredu od 19:30 v kostole, druhá skupina vo štvrtok od 20:45 v kostole.
Modlitby otcov v stredu od 20:30 v kostole.
eRko stretko vo štvrtok o 16:30 vo fare. Súbežne stretnutie rodičov deti, ktoré sú na stretku.

Viac v aktuálnych oznamoch

Dnes

utorok, 25.9.2018

Utorok 25. týždňa v Cezročnom období

Prís 21, 1-6. 10-13

Ž 119, 1. 27. 30. 34. 35. 44

Refrén: Priveď ma, Pane, na chodník svojich príkazov.

Lk 8, 19-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...