Úvod

Farnosť Žilina Hájik, Kostol Božieho milosrdenstva

Pozývame vás spoločne putovať po ceste viery počas školského roka 2023/24

Počas školského roka budú v našom kostole sväté omše takto:

  • V pondelok a v utorok o 18:00 hod.,
  • v stredu o 7:00 hod.,
  • vo štvrtok a v piatok o 18:00 hod., v sobotu o 18:30 hod.,
  • v nedeľu o 8:00, 9:30, 11:00 za účasti detí a 18:30.

Vyspovedať sa môžete 20 minút pred každou svätou omšou.
V prikázane sviatky s pracovnou povinnosťou bývajú sv. omše: 7:00, 17:00, 18:30.
V prikázané sviatky, ktoré sú zároveň dňom pracovného pokoja bývajú sv. omše ako v nedeľu.

Každý štvrtok býva adorácia po večernej sv. omši do 20:30. Počas adorácie sa spovedá.

Každý piatok po večernej svätej omši je mládežnícky večer. Spoločné trávenie času v mládežníckom spoločenstve do 22:00.

1. adventná nedeľa (3. decembra 2023)

Liturgický kalendár

Nedeľa, 3.12. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 15:00 Korunka + Posvätný ruženec
Pondelok, 4.12. 18:00  
Utorok, 5.12. 18:00  
Streda, 6.12. 7:00  
Štvrtok, 7 12. 18:00 + Adorácia 18:40 – 20:30
Piatok, 8.12. 7:00
17:00
18:30 - Nepoškvrnené počatie Panny Márie
mládežnícky večer
Sobota 9.12. 18:30  
Nedeľa, 10.12. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30  

Z oznamov

V piatok prikázaný sviatok - Nepoškvrnené počatie Panny Márie.

Predvianočná spoveď v našej farnosti bude vo štvrtok 21. 12.

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

utorok, 5.12.2023

Dáta nie sú skontrolované podľa Direktória.

Utorok po 1. adventnej nedeli Fialová

Iz 11, 1-10

Ž 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17

R.: V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja naveky.

Lk 10, 21-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, náš Pán príde s veľkou mocou a osvieti zrak svojich služobníkov.

Ročná téma

Duchovné cvičenia svätého Ignáca

1. a 2. časť

Sv.omše za účasti deti:
Stvorenie - list Nebeského otca človekovi

Úvodný list

1. Slnko a mesiac

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Spovedanie pre mladých

Spovedanie pre mladých

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...