Úvod

Farnosť Žilina Hájik, Kostol Božieho milosrdenstva

Pozývame vás spoločne putovať po ceste viery počas školského roka 2023/24

Počas školského roka budú v našom kostole sväté omše takto:

  • V pondelok a v utorok o 18:00 hod.,
  • v stredu o 7:00 hod.,
  • vo štvrtok a v piatok o 18:00 hod., v sobotu o 18:30 hod.,
  • v nedeľu o 8:00, 9:30, 11:00 za účasti detí a 18:30.

Vyspovedať sa môžete 20 minút pred každou svätou omšou.
V prikázane sviatky s pracovnou povinnosťou bývajú sv. omše: 7:00, 17:00, 18:30.
V prikázané sviatky, ktoré sú zároveň dňom pracovného pokoja bývajú sv. omše ako v nedeľu.

Každý štvrtok býva adorácia po večernej sv. omši do 20:30. Počas adorácie sa spovedá.

Každý piatok po večernej svätej omši je mládežnícky večer. Spoločné trávenie času v mládežníckom spoločenstve do 22:00.

24. nedeľa cez rok (17. septembra 2023)

Liturgický kalendár

Nedeľa, 17.9. 8:00, 9:30, 11:00!, 18:30  
Pondelok, 18.9. 18:00  
Utorok, 19.9. 18:00  
Streda, 20.9. 7:00  
Štvrtok, 21.9. 18:00 + Adorácia 18:40 – 20:30 Sv. Matúša, apoštola
Piatok, 22.9. 18:00  
Sobota 23.9. 18:30 Sv. Pia, kňaza
Nedeľa, 24.9. 8:00, 9:30, 11:00!, 18:30  

Z oznamov

Viac v aktuálnych oznamoch


Dnes

utorok, 26.9.2023

Utorok 25. týždňa v Cezročnom období Zelená
alebo Svätých Kozmu a Damiána, mučeníkov Červená (ľubovoľná spomienka)

Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20

Ž 122, 1-2. 3-4a. 4b-5

R.: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

Lk 8, 19-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Ročná téma

Duchovné cvičenia svätého Ignáca

1. a 2. časť

Sv.omše za účasti deti:
Stvorenie - list Nebeského otca človekovi

Úvodný list

1. Slnko a mesiac

Príručka prežitia v čase krízy

Psychologické rady na základe Písma.

Spovedanie pre mladých

Spovedanie pre mladých

Kontakt

hajik.farnost@gmail.com

kontakty...