Aktivity

Detské aktivity

Raz mesačne, (bližšie vždy v oznamoch) v pastoračnom centre pod kostolom

e-Rko

eRko na Hájiku

KA Klub

V kaplnke Božieho milosrdenstva na Hájiku vznikol od septembra 2014 nový kultúrny stánok KA KLUB - miesto pre všetkých ľudí dobrej vôle.

Zbor

V našom kostole pôsobí zbor P.O.Z.
Členovia zboru sa počas prázdnin zúčastňujú stretnutí zameraných na duchovnú obnovu, zapájajú sa aj do pastoračných aktivít, pomáhajú pri skrášľovaní kaplnky na sviatky (pomoc pri výzdobe), pomáhajú pri tvorbe programov pre deti (sv. Mikuláš) a pod.
Členovia zboru radi privítajú medzi sebou nových záujemcov o spievanie a účinkovanie v zbore, najmä chlapcov, ktorých je v zbore značná menšina.

Púte

Naše spoločenstvo organizuje aj púte - ich konanie, účasť a organizačné pokyny budú upresnené vždy vopred v oznamoch.

Zábava

V priestoroch kaplnky sa každoročne konajú aj zábavy - Katarínska (v sobotu pred Katarínou - pokiaľ už nie je advent) a Fašiangová (približne dva týždne pred skončením fašiangového obdobia).
Bližšie informácie sa dozviete vopred v oznamoch.