Kaplnka Božieho Milosrdenstva

Krížová cesta

XII

Krížová cesta v našej kaplnke pozostáva zo zastavení, ktoré tvoria drevené vyrezávané reliéfy. Krížová cesta je dielom nedávno zosnulého majstra Jozefa Pekaru z Rajeckých Teplíc, ktorý je známy ako autor pohyblivého Betlehemu v Rajeckej Lesnej.

Pieta

13. zastavenie - Snímanie z kríža - je nahradené maľovanou reprodukciou známeho súsošia Sedembolestnej Panny Márie pod krížom (tzv. Pieta) od Michelangela. Pieta sa nachádza na stene oproti vchodu do kaplnky. Obraz symbolizuje zasvätenie Slovenska Sedembolestnej Panne Márii.

Kaplnka Kaplnka Božieho Milosrdenstva sa nachádza na najmladšom sídlisku mesta Žilina - Hájik. Toto sídlisko je svojou polohou situované na vyvýšené miesto nad Žilinou, za lokalitou Závodie, smerom na Hôrky.
Sídlisko sa v poslednom čase rozrastá a vznikla tu potreba zriadenia vlastných priestorov pre konanie bohoslužieb. V súčasnosti na tento účel slúži už prestavaná a zrekonštruovaná kaplnka, ktorá vo svojej súčasnej podobe začala slúžiť na Kvetnú nedeľu r. 2005.

Kaplnka je rozdelená na dve časti. Novou prístavbou vznikol dôstojný bohoslužobný priestor a staré miestnosti boli zrekonštruované, slúžia zároveň ako pastoračné a administratívne priestory.

Bohoslužobný priestor sa nachádza v ľavej časti. Je charakterizovaný lomeným poloblúkom, ktorý svojim tvarom pripomína hlavnú loď v chráme. Na vyvýšenej časti sa nachádza najčestnejšie miesto - bohostánok, ktorý je štýlovo zladený s obetným stolom, krížom, anbonou a stoličkou kňaza. Tieto súčasti sú dielom ľudovoumeleckého družstva Rezbár z Rajca. Na hlavnej stene je reprodukcia obrazu Božie Milosrdenstvo.

V pravej časti kaplnky sú pastoračné priestory - sakristia (slúži na prípravu na sv. omšu a nachádza sa v nej liturgické oblečenie kňaza a miništrantov), vedľa sú administratívne priestory - kancelária.

Ďalej je tu väčšia miestnosť, ktorá slúži na činnosti súvisiace s pastorizačným centrom - posedenie pre deti, premietanie filmov. Jej súčasťou je aj spovedelnica. Táto miestnosť má veľké dvojkrídlové drevené dvere, ktoré úplným otvorením zväčšia priestory na slúženie sv. omše.
Pri vchode sa nachádza miestnosť pre deti so stolným futbalom.

Na stene oproti vchodu sa nachádza pri fotografii súsošia Pieta socha Fatimskej Panny Márie, ktorá bola dovezená do kaplnky priamo z pútnického miesta Fatima. Výška sochy je 1 meter.

Kaplnka má celkovú kapacitu približne 240 miest na sedenie a rozlohu 295 m².