K-Klub Hájik

V kaplnke Božieho milosrdenstva na Hájiku vzniká od septembra nový kultúrny stánok K-KLUB - miesto pre všetkých ľudí dobrej vôle.

Jeho poslaním je vytvárať priestor plný života, miesto na stretávanie sa, komunikáciu, besedy, posedenia a hlavne umeleckú tvorbu.

Pripravujeme divadlo, koncerty, prednášky, tvorivé dielne, kurzy a dúfame, že neskôr aj festivaly.
Začíname improligami a stand-up-comedy. Otvárame divadelný, výtvarny a športový krúžok. Pripravujeme divadelné rozprávky pre deti a ďalšie aktivity. Budeme sa venovať hlavne mládeži, ktorá je cennosťou každého národa, ale radi privítame všetky vekové kategórie.
Sme otvorení novým nápadom, myšlienkam a podnetom. Týmto prosíme a vyzývame všetkých, ktorí cítia, že by mohli byť v tomto smere užitoční, aby prišli s nami tvoriť kreatívny, kultúrny priestor pre Hájik i celu Žilinu.

Aktivity

K-KLUB Hájik pozýva deti a mládež do nasledovných krúžkov:

  • DIVADELNÝ KRÚŽOK - budeme sa venovať divadlu, stretávať sa s profesionálnymi hercami a pravidelne vystupovať na verejnosti.
  • VÝTVARNÝ KRÚŽOK – naučíme sa vyrábať divadelné kulisy, rekvizity, masky, scénu, plagáty a všeličo iné.
  • ŠPORTOVO-SPOLOČENSKY KRÚŽOK – zameraný na rôzne pohybové činnosti, spoločenské hry a užitočné trávenie voľného času.
  • SPEVÁCKY KRÚŽOK- odborná práca s dychom, hlasom a vystupovaním na verejnosti.

Všetky krúžky sú pod dohľadom profesionálov a odborníkov.
Krúžky budú v pondelky a utorky od októbra. Informácie radi poskytneme na jozef.abafi@gmail.com a hlavne na t.č. 0905 224 877

http://makovice.w-zone.eu