Kontakt

Farnosť Božieho milosrdenstva Žilina-Hájik

Farnosť Božieho milosrdenstva Žilina-Hájik
Kempelenova 12
010 15 Žilina

0901 711 779
hajik.farnost@gmail.com

č.účtu:
3021601570/1100 (Tatra banka) - stavba kostola na Hájiku (nové číslo účtu od r. 2015)
2622823043/1100 (Tatra banka) - účet farnosti Žilina-Hájik

Stránkové hodiny:

 
Pondelok 17:00 – 17:30
Utorok 17:00 – 17:30
Streda 7:30 – 8:00
Štvrtok 17:00 – 17:30
Piatok 17:00 – 17:30
Sobota 17:00 – 17:30