Kostol

Popis

 • Základný kameň kostola bol posvätený 3.6.2006 nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom.
 • Posvätenie kostola a požehnanie farskej budovy sa uskutočnilo 13. septembra 2014 pri sv. omši, ktorú celebroval Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.
 • Projekt stavby realizovali Ing. Arch. Ladislav Mirt a Ing. Marián Kohan, ktorí projektovali niekoľko kostolov.
 • Stavbu realizovala firma Visto p. Jozefa Čerňavu.
 • Práce sa ukončili v septembri roku 2014, keď budova bola skolaudovaná a odovzdaná do užívania.
 • Mobiliár kostola, liturgické zariadenie, vytvoril akademický sochár Otmar Oliva, ktorý vytvoril liturgické zariadenie aj v pápežskej kaplnke Redemptoris Mater, v kostole San Miniato, či jezuitskú kaplnku v Košiciach.
 • Kamenárske práce vytvorila firma Vekam p. Jozefa Juriša.
 • Stolárske práce firma pána Štefana Trúchleho. Krížovú cestu vytvoril akademický sochár Štefan Pelikán.
 • Stavbu organa realizovala firma p. Alojza Vojteka.

Popis liturgického zariadenia

Kostol - oltárOltár - oltár Otmara Olivu spája vznešenosť materiálu a jasnosť myšlienky, mnohotvárnosť, ktoré sa navzájom prelínajú, ale i priamočiarosť jednotlivých prvkov. Majestátnosť obetného stola je daná bronzovým masívom, na ktorom zľahka spočíva žiarivá mramorová menza. Harmonickou súhrou dvoch rozdielnych prvkov je zachytené tajomstvo prerastania božstva a ľudstva, teda ústredného bodu eucharistického slávenia, počas ktorého sa z plodov zeme a námahy práce ľudských rúk stáva duchovný pokrm k večnému životu, aby tak Boh mohol zostať v nás a my v ňom. Oltár je miesto, kde sa sprítomňuje Ježišova láska až do krajnosti. Oltár vyjadruje dlhodobé dejiny zápasu hľadania stôp „neznámeho Boha“ (Sk 17,23), ktorý sa rozhodol zostúpiť do príbehu ním vyvoleného ľudu. Oltár Otmara Olivu uchováva plejádu dejín udalostí spásy, ktoré sú do nich plasticky vytlačené. Nachádzame na ňom symbol skaly, ktorá nám pripomína kameň, z ktorého Abrahám staval oltár Bohu, kmene stromov, z ktorých Abrahám nazbieral drevo, aby zápalnou obetou predložil Bohu vytúžený plod svojej ospravedlňujúcej viery: svojho syna Izáka (Gen 22,9). Skalné rozsadliny, vyjadrujú putovanie izraelského národa. Olivov oltár je ako horský prameň, ktorý sa otvára v samotnom strede, aby nás pozval do nepreniknuteľných hlbín Ježišovho srdca, lístie vyjadruje rajskú záhradu, symbol lana nám pripomína lodné lano, ktoré je priviazané k sťažňu na lodi, obraz Krista, ktorého púta ku krížu vernosť jeho lásky k Otcovi.

Kostol - krstiteľnicaKostol - ambonaKrstiteľnica - je miesto, kde človek sa rodí vo sviatosti krstu pre nový, večný život. Obsahuje viaceré symboly jablko - predstavuje obraz jablka z raja, pripomína obraz, keď Adam a Eva neposlúchli príkaz zo strany Boha. Perla je symbol vtelenia Božieho syna, ako perla je utváraná v bezpečí lastúry, tak aj ľudská bytosť je utváraná v útrobách života matky. Cez vtelenie Božieho syna Boh uzatvára novú zmluvu s ľuďmi.

Ambona - miesto, kde sa číta Božie slovo, obsahuje viaceré prvky motív listov, predstavujú listy zo stromu života, ktoré nikdy nevednú, kruh zo strany lektora predstavuje oko povrazu, ktorého sa môže človek chytiť v prípade nebezpečenstva. Bráni lektorovi, aby sa k ambónu priblížil. Tak je to aj s tajomstvom živého Boha a jeho životodarného slova: poskytuje sa nám ako záchrana, keď nás prevaľujú problémy života, vyzýva nás k dôvere, ale človek napriek tomu si uvedomuje vzdialenosť medzi Božím slovom a ním samým.

Kostol - bohostánokBohostánok - miesto, kde je uchovávaná eucharistia, má elipsovitý tvar, vpredu má znak kríža, ktorý je znakom spásy.