Kostol

Stavba

Éra stavania kostolov na Slovensku je už síce za nami, ale nevieme si predstaviť budúcnosť Hájika bez kostola. Sídlisko sa rýchlo rozrastá, o krátky čas bude mať viac obyvateľov ako nejedno okresné mesto, býva na ňom mnoho mladých rodín a ďalší stále prichádzajú. Približne v roku 2004 sme konštatovali, že by nebolo rozumné začínať v Žiline ďalšiu väčšiu cirkevnú stavbu, kým nebude dokončeny kostol na Vlčincoch. Uvažovali sme preto o dočasnom riešení o vybudovaní pastoračného centra, ktoré by zatiaľ slúžilo na sv. omše, aby nemuseli byť v základnej škole.

Ani sme sa nenazdali a pastoračné centrum tu už takmer máme. Terajšia kaplnka, rozšírená a čiastočne prebudovaná z pôvodnej jedálne stavebných robotníkov, je síce provizórium, ale veľmi dôstojné a pekné. Keď bude hotový kostol, prestavia sa aj druhá časť objektu a budeme mať k dispozícii aj centrum pre pastoráciu rodín, detí a mládeže.
Nadviazali sme na prípravné práce, ktoré pred časom urobil dp. Ivan Ďuriš. Vyhodnotili sme niekolko návrhov, zvážili viacero alternatív. Základná podmienka bola, aby kostol na Hájiku nebol príliš veľký a náročný na výstavbu ani na budúcu prevádzku.

V lete roku 2007 firma Visto začala s prípravou stavby nového kostola podľa schváleného projektu. Práce začali výkopom a zavedením inžinierských sietí.

č.účtu:
2660360000/1100 (Tatra banka) - stavba kostola na Hájiku

Postup stavby kostola

  [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]    [image]