Božie Milosrdenstvo

Sv. sestra M. Faustína Kowalska

Apoštolka Božieho Milosrdenstva dnes patrí k najväčším mystikom a najznámejším svätcom Cirkvi. Prostredníctvom nej Pán Ježiš odovzdal svetu veľké posolstvo o Božom Milosrdenstve, ukázal univerzálny vzor kresťanskej dokonalosti a inšpiroval v Cirkvi veľké dielo Apoštolské hnutie Božieho Milosrdenstva.

Život sv. sestry Márie Faustíny Heleny Kowalskej

Narodila sa v dedinke Glogoviec 25. augusta 1905. V septembri 1917 začína chodiť do základnej školy. Skončí tri ročníky, lebo už v roku 1921 pracuje u známych svojej rodiny. V júli 1924 cestuje do Varšavy s úmyslom vstúpiť do kláštora. Predstavená Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva jej prisľúbi prijatie do kláštora, ale predtým odporúča jej pracovať, aby si pripravila skromnú výbavu. Po roku je prijatá a začína kláštorný postulát.
Po skončení noviciátu a osemdňových exercícií skladá prvé rehoľné sľuby. 1. mája 1933 skladá večné sľuby. 13 rokov žila v kláštore Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva. Bol to život dlhého utrpenia, ktoré znášala s veľkou trpezlivosťou.
Zomrela 5. októbra 1938. Jej telesné pozostatky sú uložené v kaplnke sestier Božieho Milosrdenstva v Krakove-Lagiewniky.
18. apríla 1993 bola vyhlásená za blahoslavenú a 30. aprila 2000 ju vyhlásil Svätý otec Ján Pavol II. za svätú.

Životopis

 • 25.VIII.1905: Narodila sa v dedinke Glogowiec
 • 27.VIII.1905: Krst vo farnosti sv. Kazimíra vo Swinicach Warckich.
 • 1914: Prvé sv. prijímanie.
 • IX.1917: Začína chodiť do základnej školy.
 • 1921: Pracuje u známych – Bryszewských v Aleksandrowe Lodzkom.
 • 1922: Vracia sa do rodného domu a oznamuje rodičom svoj úmysel vstúpiť do kláštora - nesúhlas rodičov.
 • 1922 jeseň: Cestuje za prácou do Lodže. Viac ako rok pracuje v obchode Marcjanny Sadowskej na ul. Abramowského 29 (2.II.1923 - 1.VII.1924).
 • VII.1924: Cestuje do Varšavy s úmyslom vstúpiť do kláštora. Predstavená Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva m. Michaela Moraczewská jej prisľúbi prijatie do kláštora, ale predtým jej doporučuje pracovať, aby si pripravila skromnú výbavu.
 • 1.VIII.1925: Vstupuje do Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva vo Varšave na ul. Žytniej 3/9.
 • 23.I.1926: Cesta do domu noviciátu v Krakove, kde absolvuje dvojročný noviciát.
 • 30.IV.1926: Obliečka, dostáva habit a rehoľné meno - sestra Mária Faustína.
 • 30.IV.1928: Skladá prvé rehoľné sľuby: čistoty, chudoby a poslušnosti.
 • 31.X.1928: Cesta do rehoľného domu vo Varšave. Pracuje v kuchyni.
 • 21.II. - 11.VI.1929: Pobyt vo Vilniuse (zastupuje sestru, ktorá je na tretej probácii).
 • VI.1929: Je pridelená do práce v novopostavenom dome kongregácie na ul. Hetmanskej vo Varšave.
 • 7.VII.1929: Cesta do Kiekrza pri Poznani (zastupuje v kuchyni chorú sestru).
 • X.1929: Je vo varšavskom dome kongregácie na Žitnej ulici.
 • V. – VI.1930: Prichádza do domu kongregácie v Plocku. Pracuje najprv v pekárni, potom v kuchyni a nakoniec v obchode s pečivom.
 • 22.II.1931: Videnie Pána Ježiša, ktorý jej káže namaľovať obraz podľa vzoru, ktorý vidí.
 • XI.1932: Príchod do Varšavy na päťmesačnú tretiu probáciu, pred zložením večných sľubov. V tom istom mesiaci si koná exercície vo Walendowepred začiatkom probácie. Spovedník potvrdzuje nadprirodzený pôvod jej videní.
 • 1.V.1933: Skladá večné rehoľné sľuby.
 • 25.V.1933: Cesta do Vilniusu. Práca v záhrade.
 • 2.I.1934: Prvýkrát ide k maliarovi E. Kazimirowskému, ktorý má maľovať obraz Božieho Milosrdenstva.
 • 29.III.1934: Obetuje sa za hriešnikov a zvlášť za tie duše, ktoré stratili dôveru v Božie milosrdenstvo.
 • V.1935: Pán Ježiš žiada založiť novú kongregáciu.
 • 13. – 14.IX.1935: Modlitba Korunky k Božiemu Milosrdenstvu.
 • 21.III.1936: Opúšťa Vilnius a cestuje do Varšavy.
 • IV.1936: Je preložená do domu v obci Derdy (2 km od Walendowa).
 • 11.V.1936: Cesta z Derd natrvalo do Krakova.
 • 9.XII.1936 - 27.III.1937: Liečenie v nemocnici na Pradniku.
 • 29.VII. - 10.VIII.1937: Pobyt v Rabke.
 • X.1937: Hodina Milosrdenstva.
 • 21.IV.1938: Zhoršenie zdravotného stavu a opätovný pobyt v nemocnici na Pradniku.
 • 17.IX.1938: Návrat z nemocnice do kláštora.
 • 5.X.1938 - o 22.45 hod.: Sestra Mária Faustína Kowalská zomiera.
 • 7.X.1938: Pohreb.
 • 21.X.1965: V krakovskej arcidiecéze začiatok informačného procesu vo veci beatifikácie Sestry Faustíny.
 • 25.XI.1966: Prenesenie telesných pozostatkov Sestry Faustíny z kláštorného cintorína do kaplnky sestier Matky Božieho Milosrdenstva v Krakove-Lagiewnikách.
 • 20.IX.1967: Ukončenie diecézneho informačného procesu slávnostným zasadaním, ktoré viedol kardinál Karol Wojtyla.
 • 18.IV.1993: Beatifikácia Sestry Faustíny v Ríme.
 • 30.IV.2000: Svätý otec Ján Pavol II. vyhlásil Sestru Faustínu za svätú v Ríme na Námestí sv. Petra. Ustanovenie Sviatku Božieho Milosrdenstva v celej Cirkvi.