Božie Milosrdenstvo

Poslanie Faustíny

Tejto jednoduchej, smelej a Boha milujúcej reholníčke zveril Pán Ježiš také poslanie, ktoré je určené pre celý svet.

"V Starom zákone som posielal k svojmu ľudu prorokov s výstrahami. Dnes posielam teba k celému ľudstvu s mojím milosrdenstvom. Nechcem trestať ubolené ľudstvo, ale túžim ho uzdraviť a privinúť k svojmu milosrdnému srdcu. Tresty používam len vtedy, keď ma sami k tomu nútia. Moja ruka neochotne berie meč spravodlivosti. Pred dňom spravodlivosti posielam deň milosrdenstva."

"Píš o mojej dobrotivosti, čo ti príde na myseľ."
Odpovedala: "Ako to, Pane, a ak napíšem priveľa?"
Pán odpovedal: "Dcéra moja, aj keby si hovorila naraz všetkými jazykmi ľudskými aj anjelskými, aj tak by si nepovedala priveľa, ale, pravdaže, len čiastočne by si oslávila moju dobrotivosť - moje nesmierne milosrdenstvo."

"Dcéra moja, buď pokojná, rob, čo ti kážem. Tvoja myseľ je spojená s mojou mysľou, tak píš, čo ti príde na myseľ. Si tajomníčkou môjho milosrdenstva. Vybral som si ťa do tohto úradu v tomto i budúcom živote. Tak to chcem napriek všetkým protivenstvám, ktoré ti prídu do cesty, vedz, že moje zaľúbenie sa nezmení."

"Je to tvoje poslanie a tvoja úloha v celom tvojom živote, aby si dávala dušiam poznať moje veľké milosrdenstvo, ktoré mám pre ne, a povzbudzovala ich k dôvere v priepasť môjho milosrdenstva."

Poslaním sv. Sestry Faustíny sú 3 úlohy

Priblížiť a ohlasovať svetu pravdu zjavenú vo Svätom písme o milosrdnej láske Boha ku každému človeku.

Vyprosovať Božie Milosrdenstvo pre celý svet, zvlášť pre hriešnikov, a to najmä praktizovaním nových foriem úcty k Božiemu Milosrdenstvu, ktoré nám odovzdal Pán Ježiš: obraz Krista s nápisom: Ježišu, dôverujem v Teba, sviatok Božieho Milosrdenstva, pripadajúci na prvú nedeľu po Veľkej noci, korunka k Božiemu Milosrdenstvu a modlitba v hodine Milosrdenstva (15:00 hod.). S týmito formami kultu a so šírením úcty k Božiemu Milosrdenstvu sú spojené veľké prisľúbenia Pána Ježiša, pod podmienkou dôvery voči Bohu a praktizovania činorodej lásky k blížnemu.

Treťou úlohou v poslaní Sestry Faustíny je inšpirovať vznik apoštolského hnutia Božieho Milosrdenstva, ktoré má hlásať a vyprosovať Božie Milosrdenstvo pre svet a ktoré smeruje ku kresťanskej dokonalosti cestou, ktorú nám ukázala Sestra Faustína. Je to cesta založená na postoji detskej dôvery k Bohu, ktorý sa vyjadruje plnením jeho vôle, a na postoji Milosrdenstva k blížnym. Dnes do tohto nového hnutia v Cirkvi patria milióny ľudí vo svete: rehoľné kongregácie, svetské inštitúty, kňazi, bratstvá, združenia, rôzne spoločenstvá apoštolov Božieho Milosrdenstva a osoby, ktoré individuálne spĺňajú úlohy, ktoré nám Pán Ježiš zveril skrze Sestru Faustínu.