Božie Milosrdenstvo

Ruženec Božieho milosrdenstva

Túto modlitbu nadiktoval Pán Ježiš Sestre Faustíne vo Vilniuse v roku 1935.

V nasledujúcich zjaveniach jej ukázal hodnotu a účinnosť tejto modlitby a odovzdal prisľúbenia, ktoré sú s ňou spojené.
Pán Ježiš jej povedal: "Keď sa budú modliť túto modlitbu, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť" (Den. 1541) a dodal: "Ak to o čo prosíš, bude v zhode s mojou vôľou" (Den. 1731).
"Hoci by bol hriešnik najzatvrdilejší, ak sa len raz pomodlí túto modlitbu, dosiahne milosti z môjho nekonečného milosrdenstva" (Den. 687).

Modlí sa na obyčajnom ruženci.

Na začiatku sa modlí: Otče náš..., Zdravas Mária... a Verím v Boha...

Na veľkých zrnkách: Večný Otče, obetujeme Ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta (1-krát).

Na malých zrnkách: Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom (10-krát).

Na konci sa modlí: Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom (3-krát) a Ježišu dôverujem Ti (3-krát).

Korunka / Ruženec Božieho milosrdenstva (PDF, 46 kB) [861] [25.09.2023 - 09:10]
Malá kartička vo formáte do Vašej knižky.