Novinky - oznamy

Nedeľa krstu Krista Pána (9.1.2011)

Program dnenej nedele

17:00 - adorcia / 17: 50 - zveren eucharistick poehnanie
18:00 - modlitba posv. ruenca

Liturgick kalendr

Nedea - 2. nedea v obdob cez rok

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:00 sv. oma s liturgiou hodn
Utorok - 18:00 sv. oma
Streda - 7:00 sv. oma
tvrtok - 18:00 sv. oma, po sv. omi bude adorcia
Piatok - 18:00 sv. oma - mldencka, pozvame birmovancov
Sobota - 18:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 9:30, 11:00 - detsk sv. oma

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Michalkova, Michalcova, Zuskova
Od budcej nedele - rod. Kgerova, Miianova

mysly

Pondelok - Ondrej, tefan, Jn
Utorok - Frantiek
Streda - na mysel
tvrtok - Iveta
Piatok - tefan , Viktria
Sobota - Frantiek, Jaroslava
Nedea - 8:00 + Mria / 9:30 Jn / 11:00 za farnos

Rzne

Vo tvrtok 13.1. sa uskuton celodieczna rekolekcia v iline v kostole Sedembolestnej Panny Mrie na Vlincoch. Rekolekcia zane sv. omou o 10:00 hod.

V sobotu 15.1.2011 organizujeme lyovaku do Jasenskej doliny, v pohor Vekej Fatry. Odchod autobusu bude o 8:00 zo zstavky Konen trolejbusu, 8:15 od Baumaxu.

Farnos ilinamesto a ilinaHajik pripravuj Faiangov ples na piatok 25.2.2011 v Hoteli Slovakia. Cena je 17,- . Zujemcovia sa mu prihlsi v sakristii farskho kostola, v kaplnke alebo telefonicky.

Dnes bude zbierka na vstavbu kostola.

Po przdninch op bud bva Erko-stretk pre deti vo tvrtok vHjovni o 17:00, ping -pong v kole vo tvrtok od 18:00, v pondelok Stretnutia rodn o19:00 v Hjovni a ncviky spevokolov v obvyklom ase:
- mldencky spovokol P.O.Z. v piatok o 16:45
- detsk spevokol Lik v nedeu o 10:00 v Hjovni

Zkladn kola sv. Cyrila a Metoda v iline oznamuje, e zpis do prvho ronka bude v doch 17. janura (pondelok) a 18. janura 2011 (utorok) od 14:00 do 17:00 v budove koly Na Zva 2.
Da 13. janura 2011 bud v prvom a druhom ronku otvoren hodiny pre vetkch zujemcov. Bliie informcie s na vveske.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.