Novinky - oznamy

5. nedeľa cez rok "A" (6.2.2011)

Program dnenej nedele

17:00 - adorcia, o 17:50 zveren eucharistick poehnanie
18:00 - modlitba posv. ruenca

Liturgick kalendr

tvrtok - sv. kolastiky, panny, spomienka
Piatok - Preblahoslavenej Panny Mrie Lurdskej, spomienka
Nedea - budca nedea bude 6. nedea v cezronom obdob

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:00 sv. oma s liturgiou hodn
Utorok - 9:30 sv. oma pre mamiky s demi,18:00 sv. oma
Streda - 7:00 sv. oma
tvrtok - 18:00 sv. oma, pri sv. omi budem udeova sviatos pomazania chorch, po sv. omi bude adorcia za telesn a duchovn uzdravenie
Piatok - 18:00 sv. oma - mldencka, pozvame vetkch birmovancov
Sobota - 18:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 9:30, 11:00 - detsk sv. oma

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Svitekova, Mikuova, Surovcova
Od budcej nedele - rod. Tumova, Bielekova, Bakova

mysly

Pondelok - za zdravie a Boiu pomoc pre Michala
Utorok - 9:30 na mysel, 18:00 Veronika
Streda - na mysel
tvrtok - za Boiu pomoc a ochranu pre Evu
Piatok - za zdravie a Boiu pomoc pre dcru
Sobota - Mria
Nedea - 8:00 za zdravie a Boiu pomoc v chorobe / 9:30 Pavol, Miroslav / 11:00 za farnos

Rzne

Na budcu nedeu bude zbierka na vstavbu kostola.

Dnes bude vo farskej budove N3 o 15:30 stretnutie ptnikov do Svtej zeme, ktor sa prihlsili na p organizovan farnosami ilina-Hjik a ilina-mesto.

V piatok bude prednka v kaplnke po sv.omi biblickho teolga Jozefa oku: Svetov nboenstv a sekty.

Vo tvrtok 10. februra bude rekolekcia kazov ilinskho dekantu v Bytici. Rekolekcia zane sv. omou o 9:30.

Je monos prihlsi sa na p do Rma, ktor bude od 29.4 do 2.5. pri prleitosti blahoreenia ppea Jna Pavla II. Bliie informcie s na vveske. Prihlsi sa mono do 28. februra v kaplnke. Cena je 100 Euro.

Farnos ilinamesto a ilinaHajik pripravuj Faiangov ples na piatok 25. 2. 2011 v Hoteli Slovakia. Cena je 17,-. Zujemcovia sa mu prihlsi v sakristii farskho kostola, v kaplnke alebo telefonicky. Vo farnosti ilina-Hjik je termn prihlsenia na ples do 12. februra a vo farnosti ilina-mesto do 23. februra. Kto m zujem prispie nejakou cenou do tomboly, mu ju donies do sakristie katedrly, alebo kaplnky ilina-Hjik do 24. februra.

Farnos ilinamesto a Kaf Kup v spoluprci s Intittom Communio a ICM v iline pozvaj na sriu stretnut s osobnosami Ecce homo. Prvm hosom bude kaz Marin Kuffa zo akoviec. Stretnutie sa uskuton v utorok 8. februra 2011 o 16.00 v priestoroch farskho pastoranho centra N3. Moderuje Michaela Zvodn.

Je tu ponuka pre tch, ktor chc ta pri liturgii a lepie chpa Boie slovo. Kurz lektorov pre ilinsk a Varnsky dekant sa uskuton v sobotu 19. februra 2011 v priestoroch sly Fidlio (u Kapucnov na Marinskom nmest) na Jezuitskej ulici v iline. Vstup do priestorov nie je z Marinskeho nmestia ale zozadu, z Jezuitskej ulice.
Vek astnkov je stanoven od 16 rokov vyie. Poet treba zvzne nahlsi do 17. februra 2011 na emailov adresu pavolzvara@gmail.com, alebo svit@kbd.sk, alebo na tel. sle 0915 909 914 (sta aj formou SMS).

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.