Novinky - oznamy

6. Veľkonočná nedeľa "A" (29.5.2011)

Program dnenej nedele

19:00 - modlitba posv. ruenca

Liturgick kalendr

Streda - sv. Justna, muenka, spomienka
tvrtok - Nanebovstpenie Pna, slvnos, prikzan sviatok
Piatok - 1. piatok v mesiaci jn
Nedea - 7. vekonon nedea

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:30 sv. oma s liturgiou hodn
Utorok - 17:30 sviatos zmierenia, 18:30 sv. oma
Streda - 7:00 sv. oma
tvrtok - 17:00, 18:30 sv. oma
Piatok - 16:30 sviatos zmierenia, 18:30 sv. oma - mldencka, pozvame vetkch birmovancov
Sobota - 19:00 sv. oma, po sv. omi bude fatimsk pobonos
Nedea - 8:00, 9:30, 11:00

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Briestensk, Kopova, arn
Od budcej nedele - rod. Michelova, Kerova, Konukova

mysly

Pondelok - za zdravie
Utorok - † Jozef
Streda - na mysel
tvrtok - 17:00 za farnos, 18:30 † Karol, † Magdalna
Piatok - za zdravie a Boiu pomoc, dary Ducha Svtho pre Miroslava, Ivetu, Martina
Sobota - za zdravie a Boiu pomoc, dary Ducha Svtho pre Andreja a Petru
Nedea - 8:00 za ruencov bratstvo / 9:30 † Frantiek, † Albna / 11:00 za nau farnos

Rzne

V pondelok bude prosebn de, obsahom bude prosba za rodu.

V pondelok bude stretnutie dospelch, ktor sa pripravuj na prijatie sviatost, o 19:00 v kaplnke.

V piatok budem dopoludnia spoveda starch a chorch.

V piatok zana Novna k Duchu Svtmu. V naej farnosti sa budeme modli Novnu 5 mint pred sv. omou.

3. jna bude 5. vroie farnosti, pri tejto prleitosti bude slvnostn sv. oma v nedeu o 11:00, ktor bude celebrova hovorca ilinskej dieczy Peter Holbika. Sv. omu bude sprevdza udov hudba Minarkovci z Hornho Vadiova.

V nedeu 5. jna popoludn v prpade priaznivho poasia bude opekaka na Hradisku. Zraz o 14:00 bude na Konenej trolejbusu.

Do 10. jna je potrebn sa prihlsi na portov de pre rodiny, ktor bude 19. jna na Paovej bde.

Je potrebn doplati zvyn iastku za farsk tbor, rodiia mu uhradi tento obnos 9. a 10. jna po veernej sv. omi v kaplnke.

Rada mldee ilinskho kraja organizovala zbierku pod nzvom Zo srdca deom, ktorej vnos bude pouit pre deti zo socilne slabch rodn, aby sa mohli zastni letnch pobytov. Zbierka v naej farnosti bola 163 Euro. Kto by sa chcel informova o monosti prspevku na letn tbor pre svoje deti, me sa informova v CV Hjovni.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.