Novinky - oznamy

14. nedeľa v období cez rok "A" (3.7.2011)

Program dnenej nedele

19:00 - modlitba posv. ruenca

Liturgick kalendr

Utorok - sv. Cyrila a Metoda, slovanskch vierozvestov, slvnos
Nedea - 15. nedea v obdob cez rok

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:30 sv. oma s liturgiou hodn
Utorok - 8:00,10:00 sv. oma
tvrtok - 18:30 sv. oma, po sv. omi bude adorcia
Piatok - 18:30 sv. oma
Sobota - 19:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 10:00 sv. oma

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Korbelova, Cibova
Od budcej nedele - rod. Michalkova, Michalcova

mysly

Pondelok - † Radoslav
Utorok - za uzdravenie vagra Jna
tvrtok - † Serafna, † Eugen
Piatok - † Anna, † tefan
Sobota - za zdravie a Boiu pomoc pre Ladislava s rodinou
Nedea - 8:00 za Martina a Michalu / 10:00 za nau farnos

Rzne

Na budcu nedeu bude zbierka na vstavbu kostola.

akujeme bratia a sestry za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti, akujeme vetkm, ktor pomohli pri prprave a organizci priminej slvnosti.