Novinky - oznamy

5. nedeľa cez rok "B" (5.2.2012)

Program dnenej nedele

17:00 adorcia, 17:50 zveren eucharistick poehnanie
18:00 modlitba posv. ruenca

Liturgick kalendr

Pondelok - sv. Pavla Mikiho, kaza, spomienka
Piatok - sv. kolastiky, panny, spomienka
Sobota - Preblahoslavanej Panny Mrie Lurdskej, spomienka
Nedea - budca nedea bude 6. nedea v cezronom obdob

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:00 sv.oma s liturgiou hodn, pozvame birmovancov prvkov
Utorok - 18:00 sv. oma
Streda - 7:00 sv. oma
tvrtok - 18:00 sv. oma, po sv. omi bude adorcia
Piatok - 18:00 sv. oma - mldencka, pozvame birmovancov druhkov
Sobota - 18:00 sv. oma, 20. svetov de chorch, pri sv. omi budeme udeova sviatos pomazania chorch
Nedea - 8:00, 09:30, 11:00 - detsk

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Svitekova, Surovcov, Mikuova
Od budcej nedele - rod. Tumova, Bielekova, Bakova

mysly

Pondelok - † Emil, † Klra
Utorok - † Martin, † Martin
Streda - na mysel
tvrtok - za Boiu pomoc a zdravie pre Evu
Piatok - za Boiu pomoc a zdravie pre Evu
Sobota - † Filip, † Mria
Nedea - 8:00 † tefan / 9:30 na mysel / 11:00 za nau farnos

Rzne

Manelia, chcete nanovo objavi krsu manelstva?
Tak prve pre Vs s tu:
Manelsk veery
8 romantickch veerov pri chutnom jedle, svetle svieky, premietan prednok a nslednej diskusii v manelskej dvojici.
Zaname v stredu 8. februra 2012 od 17:30 - 20:00 v priestoroch kaplnky.
Strenie det zabezpeen v Hjovni
Nahlste sa v sakristii s poplatkom 6 za manelsk pr alebo u rodiny Kondelovej alebo Vojtovej
Tmy manelskch veerov:
Vybudova pevn zklady
Umenie komunikcie
Rieenie konfliktov
Sila odpustenia
Rodiia a svokrovci...
Vetci ste srdene pozvan.

V nedeu, 12. februra o 15:00, vs pozvame do klubovne Hjova na Faiangov karneval. Nevhajte, vezmite rodiov a kamartov a prte sa zabavi, zahra, zatancova si... A nezabudnite, e najkrajia maska vyhrva!!!

Vo tvrtok 9.2. 2012 sa uskuton rekolekcia kazov ilinskej dieczy v kostole Sedembolestnej panny Mrie na Vlincoch o 9:30.

Intitt Communio a SKI v iline pozva vetkch zujemcov na prednku kaza Gapara Fronca na tmu: Stredovek filozofia a predpoklady modernej vedy. V utorok 7. 2. o 16.00 v priestoroch Dieczneho centra. Filozofova sa d aj udsky.

Krstn nuka bude v sobotu o 17:15 v kaplnke.

Na budcu nedeu bude zbierka na vstavbu kostola.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.