Novinky - oznamy

4. pôstna nedeľa cez rok "B" (18.3.2012)

Program dnenej nedele

14:30 pobonos krovej cesty
15:00 ruenec Boieho milosrdenstva
15:15 modlitba posv. ruenca

Liturgick kalendr

Pondelok - sv. Jozefa, slvnos
Nedea - budca nedea bude 5. pstna nedea

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:00 sv. oma, pozvame birmovancov prv ronk prpravy
Utorok - 18:00 sv. oma
Streda - 7:00 sv. oma
tvrtok - 18:00 sv. oma, po sv. omi bude adorcia
Piatok - 18:00 sv. oma - mldencka, pozvame birmovancov druh ronk prpravy
Sobota - 18:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 9:30, 11:00 - detsk

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. ebokova, ilinrova
Od budcej nedele - rod. eransk,Garelova, Vicova

mysly

Pondelok - † Anna
Utorok - † Milan
Streda - na mysel
tvrtok - † Jn
Piatok - za Boiu pomoc pre rodimu udiov, Vlanov
Sobota - za zdravie a Boiu pomoc
Nedea - 8:00 † Vladimr / 9:30 na mysel / 11:00 za nau farnos

Rzne

Pobonos krovej cesty bva nasledovne v naej farnosti:
- v piatok o 17:30
- v nedeu o 14:30
Za obvyklch podmienok meme zska pln odpustky pri modlitbe krovej cesty.

Svetoznmy mm Milan Sldek odohr uniktnu Krov cestu v iline v piatok 23. marca o 18:00 v Kostole Sedembolestnej Panny Mrie na Vlincoch. Hovoren slovo bude ma tefan Buko. Vstupenky s k dispozci v predajniach L a Spolok sv. Vojtecha v iline.

V pondelok bude premietanie filmu v kaplnke po sv. omi.

Zbierka na vstavbu kostola bola 1060 Euro.

V stredu 28.3. na sdlisku budem spoveda starch a chorch pred Vekou nocou. Prihlsi chorch a nevldnych ud mete do 26.3. v kaplnke.
27.3. v utorok bude detsk sv. oma, po nej sa bud mera deti na rovnoaty na 1. sv. prijmanie.

Neziskov organizcia no pre ivot a obianske zdruenie Frum ivota organizuj XIV. ronk medzinrodnej konferencie Vyber si ivot, ktor sa bude kona v doch 23. 24. marca 2012 v Rajeckch Tepliciach.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.