Novinky - oznamy

2. Veľkonočná nedeľa "B" (15.4.2012)

Program dnenej nedele

15:00 - adorcia a pobonos k Boiemu milosrdenstvu
Po skonen o 16:00 bude modlitba posv. ruenca.

Liturgick kalendr

Nedea - budca nedea bude 3. vekonon nedea

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:30 sv. oma, pozvame bimovancov 1. ronk prpravy
Utorok - 18:30 sv. oma pre deti, ktor pjdu na 1. sv. prijmanie, 18:00 zane ncvik piesn
Streda - 7:00 sv. oma
tvrtok - 18:30 sv. oma, po sv. omi bude adorcia
Piatok - 18:30 sv. oma - mldencka, pozvame birmovancov, 2. ronk prpravy
Sobota - 19:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 9:30, 11:00 - detsk

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Rakova, Pupiova
Od budcej nedele - rod. Kondelova, Lutianova

mysly

Pondelok - za Boiu pomoc pre Martina
Utorok - † Milan
Streda - na mysel
tvrtok - za uzdravenie due i tela
Piatok - † Jn, † Mria
Sobota - za uzdravenie due i tela pre sestru Sidniu
Nedea - 8:00 za Boiu pomoc pre Pavla / 9:30 na mysel / 11:00 za nau farnos

Rzne

Dnes bude vron hodov ofera na stavbu kostola.

12. mja 2012 (sobota) sa uskuton p det v Rajeckej Lesnej. Deti, ktor maj zujem s na p det, nech prdu na budcu nedeu 22. aprla do kaplnky o 15:00.

Turistika
1. mja bude turistick vstup na Vek Cho, kde o 12:00 bude sv. oma. Prihlsi sa mete v sakristii kaplnky z dvodu dopravy do 29. aprla.

Tbor
Pozvnke pre deti. Tento rok sa v naej farnosti bude kona letn tbor v Liptovskom Jne od 5. do 10. augusta 2012 pre deti od 8 do 13 rokov. Prihlsi sa mono do 30. mja. Prihlky s k dispozcii v kaplnke.

P do Krakova
Da 23. jna (sobota) organizujeme p do Krakova, cena je 13 Euro. Prihlsi sa mete v sakristii kaplnky do 30.mja.

P do Medugoria
Od 26.8.do 2.9. 2012 organizujeme p do Medugoria. Cena je 181 Euro. V cene zahrnut doprava, poistenie, ubytovanie. Poas pobytu je 4x pobyt pri mori. Prihlsi sa mete do 30. mja.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.