Novinky - oznamy

3. Veľkonočná nedeľa "B" (22.4.2012)

Program dnenej nedele

19:00 - modlitba posv. ruenca

Liturgick kalendr

Pondelok - sv. Vojtecha, biskupa a muenka, spomienka
Streda - sv. Mareka, evanjelistu, sviatok
Nedea - budca nedea bude 4. vekonon nedea - nedea Dobrho pastiera

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:30 sv. oma, pozvame bimovancov 1. ronk prpravy
Utorok - 9:30 sv. oma pre mamiky s demi, 18:30 sv. oma pre deti, ktor pjdu na 1. sv. prijmanie, 18:00 zane ncvik piesn
Streda - 7:00 sv. oma
tvrtok - 18:30 sv. oma, po sv. omi bude adorcia
Piatok - 18:30 sv. oma - mldencka
Sobota - 19:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 9:30, 11:00 - detsk

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Kondelova, Lutianova
Od budcej nedele - rod. elkova, Kucharoviova

mysly

Pondelok - za Boiu pomoc pre Marcelu
Utorok - za Boiu pomoc pre Mriu
Streda - na mysel
tvrtok - † Helena
Piatok - † Ondrej
Sobota - † Milan
Nedea - 8:00 † Jozef, † Katarna, † Milan / 9:30 na mysel / 11:00 za nau farnos

Rzne

Vron hodov ofera na stavbu kostola bola 835 Euro.

12. mja 2012 (sobota) sa uskuton p det v Rajeckej Lesnej. Deti, ktor maj zujem s na p det, nech prdu dnes do kaplnky o 15:00.

V pondelok o 19:00 bude stretnutie dospelch, ktor sa pripravuj na prijatie sviatost.

V utorok 24. aprla o 19:00 v kaplnke bude stretnutie rodiov det, ktor pjdu na 1. sv. prijmanie.

Pozvnka pre mamiky s demi na spolon stretnutia vdy v utorok o 9:30 v kaplnke. V tomto ase sa stretneme bu na sv. omi alebo na detskom stretku, kde je monos modlitby, stretnutia, rozhovorov. Teme sa na vs. Tento utorok bude svt oma.

V tomto tdni je na nvteve ilinskej dieczy arcibiskup Salzburgu Mons. Alois Kothgasser. V rmci svojho programu bude slvi sv. omu v katedrle Najsv. Trojice vo tvrtok o 9:00. Sv. oma bude v latinskom jazyku, homlia bude po nemecky, tlmoen do sloveniny. Srdene vs pozvame.

Turistika
1. mja bude turistick vstup na Vek Cho, kde o 12:00 bude sv. oma. Prihlsi sa mete v sakristii kaplnky z dvodu dopravy do 29. aprla.

Tbor
Pozvnke pre deti. Tento rok sa v naej farnosti bude kona letn tbor v Liptovskom Jne od 5. do 10. augusta 2012 pre deti od 8 do 13 rokov. Prihlsi sa mono do 30. mja. Prihlky s k dispozcii v kaplnke.

P do Krakova
Da 23. jna (sobota) organizujeme p do Krakova, cena je 13 Euro. Prihlsi sa mete v sakristii kaplnky do 30.mja.

P do Medugoria
Od 26.8.do 2.9. 2012 organizujeme p do Medugoria. Cena je 181 Euro. V cene zahrnut doprava, poistenie, ubytovanie. Poas pobytu je 4x pobyt pri mori. Prihlsi sa mete do 30. mja.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.