Novinky - oznamy

6. Veľkonočná nedeľa "B" (13.5.2012)

Program dnenej nedele

19:00 - modlitba posv. ruenca

Liturgick kalendr

Pondelok - sv. Mateja, apotola, sviatok
Streda - sv. Jna Nepomuckho, kaza a muenka, spomienka
tvrtok - Nanebovstpenie Pna, slvnos, prikzan sviatok
Nedea - budca nedea bude 7. vekonon nedea

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:30 sv. oma s liturgiou hodn
Utorok - 9:30 sv. oma pre mamiky s demi, 18:30 sv. oma
Streda - 18:30 sv. oma
tvrtok - 17:00, 18:30 sv. oma
Piatok - 18:30 sv. oma - mldencka
Sobota - 19:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 9:30, 11:00 - detsk sv. oma

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Grenrova, Kerova, Mrzikova
Od budcej nedele - rod. Blaekova, Kurejova

mysly

Pondelok - † Jozef
Utorok - † Antnia, † Imrich
Streda - za Boiu pomoc pri maturite
tvrtok - 17:00 za nau farnos, 18:30 † Filomna
Piatok - za zdravie a Boiu pomoc pre Rudolfa
Sobota - za uzdravenie Marcely, za pokoj due † Jozefa
Nedea - 8:00 za zosnulch / 9:30 na mysel / 11:00 za nau farnos

Rzne

V mesiaci mj bvaj mjov pobonosti pred sv. omou.

Dnes bude zbierka na vstavbu kostola.

Novnu k Duchu Svtmu pred udelenm sviatosti birmovania pre nau farnost sa modlme v tomto tdni po veernch sv. omiach.

Sv. spove pre birmovancov a ich prbuznch bude v piatok od 16:00 do 17:00 v kaplnke. Ncvik bude po veernej sv.omi o 19:00. Sviatos birmovania bude v sobotu 19.mja o 10:30 v katedrle Najsvtejej Trojice v iline.

26. a 27. mja sa uskuton Turny vkend - Dieczne stretnutie mladch s o. biskupom Tomom Galisom v Povaskej Bystrici. Bliie informcie s vo vveske.

Nasledujce tri dni - Po, Ut, St - s prosebnmi dami za rodu. Zvzn je jeden de. V naej farnosti budeme prosi za rodu v utorok pri veernej sv. omi.

Tanen divadlo ATAK z Bratislavy sa nm dnes o 16.00 v Dome odborov s predstavenm koNIEc. Predstavenie je uren nielen mamikm, ale celej rodine. Vstupn: 4 , rodiny a tudenti maj zavu. Viac informci na plagte vo vveske.

O tde v nedeu 20. mja bude na Marinskom nmest DE RODINY. Program zane o 13:00. Sasou je aj detsk sv. oma o 15:00 s otcom biskupom. Organiztori vs prosia o registrciu na webstrnke dieczy: www.rodiny.dcza.sk, aby rozhodli, kde bude sv. oma.

V piatok 18. mja bude v katedrle op veer s nzvom SKSME TO INAK. Program zane sv. omou o 18:30, po oberstven v N3 pokraujeme v katedrle o 20:00 krtkou katechzou a adorciou do 21:00. Zakonme piesami chvl a modlitbami prhovoru do 22:00. Hosom veera bude piritul KS v NR a exorcista NR dieczy Mons. Peter Brodek.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.