Novinky - oznamy

18. nedeľa v období cez rok (5.8.2012)

Program dnenej nedele

19:00 - modlitba posv. ruenca

Liturgick kalendr

Pondelok - Premenenie Pna, sviatok
Streda - sv. Dominika, kaza, spomienka
tvrtok - sv. Terzie Benedikty z Kra, panny, muenice, patrnky Eurpy, sviatok
Piatok - sv. Vavrinca, diakona, muenka, sviatok
Sobota - sv. Klry, panny, spomienka
Nedea - 19. nedea v obdob cez rok

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:30 sv. oma s liturgiou hodn
Utorok - 18:30 sv. oma
tvrtok - 18:30 sv. oma, po sv. omi bude adorcia
Piatok - 18:30 sv. oma
Sobota - 19:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 10:00 sv.oma

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Bergerova, Labtova, Svitekova
Od budcej nedele - rod. Surovcova, Mikuova

mysly

Pondelok - † Ladislav
Utorok - na mysel
tvrtok - na mysel
Piatok - † Mria
Sobota - za zdravie a Boiu pomoc pre Moniku a Tu
Nedea - 8:00 † Ladislav, † Margita / 10:00 za farnos

Rzne

Odchod do farskho tbora bude v nedeu 5. augusta o 14:00 z Konenej trolejbusu na Hjiku. Predpokladan prchod bude v piatok 10. augusta medzi 16:00 a 17:00.

V sobotu bude akovn sv. oma za tbor o 19:00. Po sv. omi bude prezentcia fotografii z tbora.

Vzadu na stolku je nov slo asopisu Naa diecza. Cena je 50 centov.

Na budcu nedeu bude zbierka na vstavbu kostola.

V sobotu bude krstn nuka v kaplnke o 18:15.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.