Novinky - oznamy

31. nedeľa v období cez rok (4.11.2012)

Program dnenej nedele

17:00 - eucharistick adorcia
17:50 - zveren eucharistick poehnanie
18:00 - modlitba posv. ruenca

Liturgick kalendr

Piatok - Vroie posviacky Laternskej baziliky, sviatok
Sobota - sv. Leva Vekho, ppea, spomienka
Nedea - budca nedea bude 32. nedea v obdob cez rok

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:00 sv. oma s liturgiou hodn
Utorok - 18:00 sv. oma
Streda - 18:00 sv. oma
tvrtok - 18:00 sv.oma, po sv. omi bude adorcia
Piatok - 18:00 sv. oma - mldenicka, pozvame birmovancov 2. ronk prpravy
Sobota - 18:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 9:30, 11:00 - detsk sv. oma

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Kontiakova, Rakova
Od budcej nedele - rod. Pupiova, Kondelova

mysly

Pondelok - za zdravie a Boiu pomoc pre rodiov
Utorok - † Anna
Streda - † Miroslav
tvrtok - † Margita
Piatok - † Emil, † ofia, † synovia
Sobota - † Michal, † Anna
Nedea - 8:00 † Anna / 9:30 † Anna / 11:00 za farnos

Rzne

Na budcu nedeu bude zbierka na vstavbu kostola.

Krstn nuka bude v sobotu 10. 11. o 17:15 v kaplnke.

8. novembra sa uskuton rekolekcia kazov ilinskho dekantu vo farnosti ilina-mesto. Rekolekcia zane sv. omou o 09:30 v katedrle Najsvtejej Trojice.

Pozvame Vs na koncert, ktor sa uskuton vrmci projektu Friends On Tour, ktor organizuj kapely Andy & P.R.C zo iliny a MRRK zo Zlna.
Koncert sa uskuton v Kapucnskom stredisku Fidlio, na Jezuitskej ulici, da 16.11.2012 o 19:00. Vstupn je dobrovon.
Vystpia kapely: Andy & P.R.C, MRRK, a Ormus.

Gymnzium sv. Frantika v iline pozva ilinsk verejnos na veselohru Jozefa Hollho GEO SEBECHLEBSK. Reprza predstavenia sa uskuton v nedeu 11. novembra 2012 o 15.00 hod. Vstupn je dobrovon (vstupenky si mete vyzdvihn na vrtnici koly od 5.11. 2012).

Zdruenie kresanskch spoloenstiev mldee a Rada pre mlde a univerzity pri Konferencii biskupov Slovenska v spoluprci so ilinskou dieczou vs pozvaj v rmci Tda Cirkvi pre mlde na Godzone "Genercia KIOBK" tour 2012. Pr 15. novembra 2012 o 18:00 do Mestskej portovej haly v Povaskej Bystrici oslvi spolu s nami jedinho Boha - Kra krov. Verme, e tto genercia m potencil sta sa nepremoitenou v ren Boieho krovstva! Tento rok sme pre Vs pripravili aj TOURBUSY, ktor vs dovez priamo do Povaskej Bystrice a nasp za symbolick cenu. Na TOURBUS je potrebn sa prihlsi. Viac sa dozviete na web strnke www.godzone.sk v sekci Tourbusy.

Katarnska zbava farnosti Zvodie sa uskuton 1. decembra 2012 v Kultrnom dome v Zvod. Zaiatok je o 19.00 hod. Cena vstupenky je 20,- a zaha prpitok, veeru, kvu, a bufet o polnoci. V cene vstupenky je jeden tombolov lstok. Info s na sle 0907 802802.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.