Novinky - oznamy

1. adventná nedeľa (2.12.2012)

Program dnenej nedele

18:00 - modlitba posv. ruenca

Liturgick kalendr

Pondelok - sv. Frantika Xaverskho, kaza, spomienka
tvrtok - sv. Mikula, biskupa, spomienka
Piatok - 1. piatok v mesiaci december
Sobota - Nepokvrnen poatie Panny Mrie, slvnos, prikzan sviatok
Nedea - budca nedea - 2. adventn nedea

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:00 sv. oma s liturgiou hodn
Utorok - 17:00 sviatos zmierenia, 18:00 sv. oma
Streda - 7:00 sv. oma
tvrtok - 16:30 sviatos zmierenia, 18:00 sv. oma, po sv. omi bude adorcia
Piatok - 16:00 sviatos zmierenia, 18:00 sv. oma - mldenicka, pozvame birmovancov 1. ronk prpravy
Sobota - 8:00, 10:00, 18:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 9:30, 11:00- detsk sv. oma

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Chodelkova, Grenrova
Od budcej nedele - rod. Kerova, Mrzikova

mysly

Pondelok - † Ivan
Utorok - † Lubomir
Streda - na mysel
tvrtok - † tefan, † Mria, † Rudolf
Piatok - za Boiu pomoc pre lenov rodiny
Sobota - 8:00 za Boiu pomoc a zdravie pre Rberta / 10:00 za farnos / 18:00 za zdravie a Boiu pomoc pre Annu
Nedea - 8:00 za Boiu pomoc pre rodiov / 9:30 † Mria / 11:00 za farnos

Rzne

Spoveda starch a nevldnych budem v piatok dopoludnia, zrove to bude spovedanie pred Vianocami. Chorch a nevldnych mete nahlsi poas tda v kaplnke.

Na budcu sobotu o 17:15 v kaplnke bude krstn nuka.

8. decembra v priestoroch Z Hjik sa uskuton farsk pingpongov turnaj. Prihlsi sa mete v sakristii kaplnky, alebo na tvrtkovom ping pongu v kole do 7. decembra.
Turnaj zane sv. omou rno o 8:00 v kaplnke, o 9:00 zan zpasy v kole.

Na budcu nedeu bude stretnutie kolednkov v kaplnke o 15:00.

Mete si zakpi asopis Naa diecza. Cena je 50 centov.

Na budcu nedeu bude zbierka na vstavbu kostola.

Pozvame Vs na Organov vepery u sv. Barbory, ktor sa uskutonia v stredu 5. decembra 2012 o 18 hod. v kostole sv. Barbory.
Na organoch Peregrina Wernera hr titulrny organista Dmu sv. tefana vo Viedni - Ernst Wally.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.