Novinky - oznamy

3. adventná nedeľa (16.12.2012)

Program dnenej nedele

18:00 - modlitba posv. ruenca

Liturgick kalendr

Nedea - 4. adventn nedea

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:30 sv. oma s liturgiou hodn
Utorok - 18:30 sv. oma
Streda - 18:30 sv. oma
tvrtok - 18:30 sv. oma, po sv. omi bude adorcia
Piatok - 18:30 sv. oma - mldencka
Sobota - 18:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 9:30, 11:00 - detsk sv. oma

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Blaekova, Kopova, Briestensk
Od budcej nedele - rod. Kaerova, Konuikova, Svrkova

mysly

Pondelok - † Magdalna, † Jozef
Utorok - za Boiu pomoc pre rodinu
Streda - na mysel
tvrtok - † Vladimr
Piatok - † Milan
Sobota - † Julian, † Zofia
Nedea - 8:00 † Albeta / 9:30 na mysel / 11:00 za farnos

Rzne

Pozvame deti, ktor sa chc zapoji do projektu koledovania Dobr novina.
Stretnutie kolednkov bude dnes v kaplnke o 15:00.

Mete si nahlsi mysly sv. om na mesiac janur, februr.

Zbierka na vstavbu kostola bola 1550 Euro.

Vianon spolon sv.spove v naej farnosti bude 18.decembra (utorok) 10:00 do 11:30, poobede 16:00 do 18:30.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.