Novinky - oznamy

3. nedeľa v období cez rok (27.1.2013)

Program dnenej nedele

18:00 - modlitba posv. ruenca

Liturgick kalendr

Pondelok - sv. Toma Akvinskho, kaza a uitea Cirkvi, spomienka
tvrtok - sv. Jna Bosca, kaza, spomienka
Piatok - 1. piatok v mesiaci februr
Sobota - Obetovanie Pna, sviatok
Nedea - 4. nedea v cezronom obdob

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:00 sv. oma s liturgiou hodn
Utorok - 18:00 sv. oma, 17:00 sviatos zmierenia
Streda - 7:00 sv. oma
tvrtok - 16:30 sviatos zmierenia, 18:00 sv. oma, po sv. omi bude adorcia
Piatok - 16:00 sviatos zmierenia, 18:00 sv. oma - mldencka
Sobota - 8:00, 18:00 sv. oma, pri sv.omiach budeme poehnva hromnin sviece, po veernej sv. omi bude fatimsk pobonos
Nedea - 8:00, 9:30, 11:00 - detsk sv. oma

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Rubrska, Magtova
Od budcej nedele - rod. Masn, Bergerova, Labtova

mysly

Pondelok - za zdravie a Boiu pomoc pre rodinu
Utorok - za zdravie a Boiu pomoc pre rodinu
Streda - na mysel
tvrtok - † Emil, † Emil
Piatok - † Mria , † Ladislav
Sobota - 8:00 za Boiu pomoc pre deti Michaelu a Martinu / 18:00 † Rozlia, † Jn
Nedea - 8:00 za ruencov bratstvo / 9:30 † Viktor, † Milan / 11:00 za nau farnos

Rzne

V piatok dopoludnia budem spoveda starch a nevldnych na sdlisku.

V sobotu si mete prinies hromnin sviece na poehnanie.

28. janura, v pondelok, sa uskuton stretnutie dospelch, ktor sa pripravuj na prijatie sviatost o 18:30.

3. februra pozvame deti na karneval do Hjovne o 15:00. Deti ak zaujmav program. Sai sa bude o najkrajiu masku...

Birmovanci - 1. aj 2. ronk prpravy - bud ma sv. omu v piatok 8. 2. o 18:00. Birmovanci prvho ronka prpravy nech dones vyplnen a potvrden prihlky v tento de na sv. omu.

Pripomname, e farsk ples, ktor organizujeme spolu s farnosou ilina-mesto zana o 19:00, 8. februra v hoteli Slovakia. Kto by chcel prispie nejakou cenou do tomboly, me ju donies do kaplnky do tvrtka 7.2.2013.

Kto v sebe cti povolanie na kazsk stav, me sa prihlsi v kancelrii kaplnky.

V doch 1. a 3. februra sa v Nitre na Klokoine uskuton stretnutie mladch ON JE IV. Na stretnutie je registrcia individulna na www.onjezivy.sk, kde njdete aj info ohadom stravy a ubytovania.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.