Novinky - oznamy

1. pôstna nedeľa (17.2.2013)

Program dnenej nedele

14:30 - pobonos krovej cesty
15:00 - ruenec k Boiemu milosrdenstvu
15:15 - modlitba posv. ruenca

Liturgick kalendr

Piatok - Katedra sv. Petra, sviatok
Nedea - 2. pstna nedea

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:00 sv. oma
Utorok - 18:00 sv. oma
Streda - 7.00 sv. oma
tvrtok - 18:00 sv. oma, po sv. omi bude adorcia
Piatok - 18:00 sv. oma - mldencka
Sobota - 18:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 9:30, 11:00 - detsk sv. oma

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Tumova, kvarekova
Od budcej nedele - rod. Horkova, Grenrova

mysly

Pondelok - † Marta
Utorok - poakovanie za Boiu pomoc pre Mriu
Streda - na mysel
tvrtok - † Anton, † srodenci
Piatok - za zdravie a Boiu pomoc pre Katarnu
Sobota - † Martin - otec, † Martin - syn
Nedea - 8:00 na mysel / 9:30 na mysel / 11:00 za nau farnos

Rzne

Zbierka na vstavbu kostola bola 700 Euro.

Na budci tde mme jarn kntrov dni v stredu, piatok a sobotu. Obsahom jarnch kntrovch dn je prprava na poknie a sviatos zmierenia a inorod lska k blnemu.

Pripravujeme vkendovku pre mladch od 12 rokov. Od 1. do 3. marca na Zkop. Prihlsi sa mete v sakristii. Cena je 20 Euro. Prihlsi sa mono do 25.2.

Dnes po sv. omi o 11:00 v kaplnke bude bbkov predstavenie pre deti s nzvom Popoluka a o Zlatej rybke.

Pobonos krovej cesty bude bva v naej farnosti nasledovne: v piatok 17:30, v nedeu o 14:30.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.