Novinky - oznamy

2. Veľkonočná nedeľa (7.4.2013)

2. vekonon nedea "C" (7. aprl 2013)

Liturgick kalendr

Pondelok - Slvnos Zvestovania Pna
tvrtok - sv. Stanislava, biskupa a muenka, spomienka
Nedea - budca nedea bude 3. vekonon nedea

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 17:00, 18:30 sv. oma
Utorok - 18:30 sv. oma pre deti, ktor pjdu na 1. sv. prijmanie
Streda - 7:00 sv. oma
tvrtok - 18:30 sv. oma, po sv. omi bude adorcia
Piatok - 18:30 sv. oma - mldencka
Sobota - 19:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 09:30, 11:00 - detsk

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Pikrylova, Beleova
Od budcej nedele - rod. Gapierikova, Kontiakova

mysly

Pondelok - 17:00 na mysel, 18:30 † tefan, † Anna, † Pavol
Utorok - † Justn, † Klementna
Streda - na mysel
tvrtok - za zdravie a Boiu pomoc
Piatok - za obrtenie starho otca
Sobota - † Jozef
Nedea - 8:00 † Jozef / 9:30 na mysel / 11:00 za nau farnos

Rzne

Dnes Vs o 15:00 pozvame do kaplnky na pobonos k Boiemu milosrdenstvu.

Odchod na p do Krakova a enstochovej bude 13.4. o 7:00 z Konenej trolejbusu na Hjiku a 7:15 z autobusovej stanice pred Jednotou.

Manelia, chcete nanovo objavi krsu manelstva?
Tak prve pre Vs s tu: Manelsk veery
8 romantickch veerov pri chutnom jedle, svetle svieky, premietan prednok a nslednej diskusii v manelskej dvojici.
Zaname v stredu 10. aprila 2013 od 17:30 - 20:00 v priestoroch kaplnky.
Strenie det zabezpeen v Hjovni.
Nahlste sa v sakristii kaplnky alebo u rodiny Kondelovej alebo Dolinayovej.

Tmy manelskch veerov:

  • Vybudova pevn zklady
  • Umenie komunikcie
  • Rieenie konfliktov
  • Sila odpustenia
  • Rodiia a svokrovci
  • Dobr sex
  • Lska v akcii
  • Slvnostn veera - V om spova pekn manelstvo?

Vetci ste srdene pozvan.

Vo Vekononom obdob, kedy nanovo prevame rados z naej spsy, chceme prinies toto ovocie tm, ktor stratili ndej v lsku Boha ako svojho Otca, neprichdzaj viac do chrmov a ij opierajc sa len o svoje sily.
Poas piatich nedench popoludn od 7. aprla do 5. mja 2013, v ase od 15:30 do 17:30 hod, bud lenovia Neokatechumentnej cesty ohlasova Evanjelium na Marinskom nmest s vierou, e vetko ostatn dopln Duch svt. Ak chce by astn tejto misie Katolckej cirkvi - pr ns podpori svojou asou.

Vo tvrtok sa uskuton rekolekcia kazov ilinskho dekantu v iline na Solinkch, rekolekcia zane sv. omou o 9:30.

Dnes bude hodov ofera na stavbu kostola.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.