Novinky - oznamy

Nedeľa Najsvätejšej Trojice (26.5.2013)

Nedea Najsvtejej Trojice "C" (26. mj 2013)

Liturgick kalendr

tvrtok - Najsvtejieho Kristovho tela a krvi, slvnos, prikzan sviatok
Sobota - sv. Justna, muenka, spomienka
Nedea - budca nedea bude 9. nedea v cezronom obdob

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:30 sv. oma s liturgiou hodn
Utorok - 18:30 sv. oma
Streda - 7:00 sv. oma
tvrtok - 17:00, 18:30 sv. oma, po sv. omi bude procesia so sviatoou oltrnou
Piatok - 18:30 sv. oma - mldencka
Sobota - 19:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 9:30, 11:00 - detsk

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Blaekova, Kurejova
Od budcej nedele - rod. Briestensk, Kopova, arn

mysly

Pondelok - za Boiu pomoc
Utorok - † Ondrej, † tefnia, † Jn
Streda - na mysel
tvrtok - 17:00 na mysel, 18:30 za nau farnos
Piatok - † Michal
Sobota - za zdravie a Boiu pomoc
Nedea - 8:00 na mysel / 9:30 na mysel / 11:00 za nau farnos

Rzne

Dnes bude modlitba posv. ruenca o 19:00.

Pozvanie pre deti
Tento rok sa v naej farnosti bude kona letn tbor v Liptovskom Jne od 11. do 16. augusta 2013 pre deti od 8 do 12 rokov. Pre deti od 12 rokov na chate Gumr v Kunerade od 21. do 24. augusta. Prihlsi sa mono do 2. jna v sakristii kaplnky. Prihlky a bliie info s k dispozcii v kaplnke na Hjiku.

8. jna vs pozvame na p do Litmanovej spojen s nvtevou ervenho kltora. Cena za dopravu autobusom je 10 Euro. Prihlsi sa mete do 2. jna v sakristii kaplnky.
Budce prvoprijmajce deti pozvame na zpis 3. a 4.6.2013 od 17:00 do 18:00 v kaplnke.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.