Novinky - oznamy

12. nedeľa v období cez rok (23.6.2013)

12. nedea v cezronom obdob "C" (23. jn 2013)

Liturgick kalendr

Pondelok - sv. Jna Krstitea, slvnos
Piatok - sv. Ireneja, biskupa a muenka, spomienka
Sobota - sv. Petra a Pavla, slvnos, prikzan sviatok
Nedea - budca nedea bude 13. nedea v cezronom obdob

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:30 sv. oma s liturgiou hodn
Utorok - 18:30 sv. oma
tvrtok - 18:30 sv. oma, po sv. omi bude adorcia
Piatok - 18:30 sv. oma - mldencka
Sobota - 8:00, 19:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 10:00

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. ilhrova, okova
Od budcej nedele - rod. Janigova, Melova, Hjkova

mysly

Pondelok - † Jn
Utorok - za zdravie a Boiu pomoc
tvrtok - za obrtenie, Boiu pomoc, dary Ducha Svtho, ochranu Panny Mrie pre Luka a Pavla
Piatok - za zdravie a Boiu pomoc pre Bernardnu
Sobota - 8:00 † Peter, † Albeta, † tefan, 19:00 za nau farnos
Nedea - 8:00 † Martin / 10:00 za farnos

Rzne

Dnes bude modlitba posv. ruenca o 19:00.

Dnes pri sv. omi o 11:00 bude slvnostn Te Deum. akovn modlitba na konci kolskho roka.

Pozvame Vs na leteck p do Lrd od 18. do 22. oktbra, cestou sp navtvime aj Par. Prihlsi sa mono do 7. jla v sakristii kaplnky. Cena je 395 Euro. Zaha dopravu, 2x polpenziu, ubytovanie, cestovn poistenie.

Na budcu sobotu a nedeu sa uskuton p rodn vo Viovom. Program pte je na vveske.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.