Novinky - oznamy

13. nedeľa v období cez rok (30.6.2013)

13. nedea v cezronom obdob "C" (30. jn 2013)

Liturgick kalendr

Utorok - Nvteva Panny Mrie, sviatok
Streda - sv. Toma, apotola, sviatok
Piatok - sv. Cyrila a Metoda, slovanskch vierozvestov, slvnos, zrove 1. piatok v mesiaci jl
Nedea - budca nedea bude 14. nedea v cezronom obdob, 1. nedea v mesiaci

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:30 sv. oma s liturgiou hodn
Utorok - 17:30 sviatos zmierenia, 18:30 sv. oma
Streda - 7:00 sv. oma
tvrtok - 16:30 sviatos zmierenia, 18:30 sv. oma, po sv. omi bude adorcia
Piatok - 8:00,10:00 sv. oma
Sobota - 19:00 sv. oma, po sv.omi bude fatimsk pobonos
Nedea - 8:00, 10:00 sv. oma

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Janigova, Melova, Hjkova
Od budcej nedele - rod. Korbelova, Cibova

mysly

Pondelok - † Anton
Utorok - za obrtenie, Boiu pomoc, dary Ducha Svtho, ochranu Panny Mrie pre Jozefa a Aniku
Streda - na mysel
tvrtok - † Matej
Piatok - 8:00 † Emil, † ofia, † Rudolf, † Emil
Sobota - † Frantiek, † Albna, † Alojz, † Viola
Nedea - 8:00 za ruencov bratstvo / 10:00 za farnos

Rzne

Dnes bude modlitba posv. ruenca o 19:00.

Krstn nuka bude v sobotu o 18:15.

Vo tvrtok budem spoveda starch a chorch.

Pozvame Vs na leteck p do Lrd od 18. do 22. oktbra, cestou sp navtvime aj Par. Prihlsi sa mono do 7. jla v sakristii kaplnky. Cena je 395 Euro. Zaha dopravu, 2x polpenziu, ubytovanie, cestovn poistenie.

Na budcu nedeu bude zbierka na vstavbu kostola.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.