Novinky - oznamy

16. nedeľa v období cez rok (21.7.2013)

16. nedea v cezronom obdob "C" (21. jl 2013)

Liturgick kalendr

Pondelok - sv. Mrie Magdalny, spomienka
Utorok - sv. Brigity, rehonky, patrnky Eurpy, sviatok
tvrtok - sv. Jakuba, apotola, sviatok
Piatok - sv. Joachima a Anny, rodiov Panny Mrie, spomienka
Sobota - sv. Gorazda a spolonkov, spomienka
Budca nedea bude 17. nedea v cezronom obdob

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:30 sv. oma s liturgiou hodn
Utorok - 18:30 sv. oma
Streda - 7:00 sv. oma
tvrtok - 18:30 sv. oma, po sv. omi bude adorcia
Piatok - 18:30 sv. oma
Sobota - 19:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 10:00 sv. oma

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Zuskova, Kgerova
Od budcej nedele - rod. Miianov, Rubrska

mysly

Pondelok - † Jozefa
Utorok - † Paulna, † Ferdinand
Streda - na mysel
tvrtok - † Boena, † Libor
Piatok - † Jozef
Sobota - za zdravie a dary Ducha sv.pre rodinu
Nedea - 8:00 † Paulna / 10:00 za farnos

Rzne

Dnes bude modlitba posv. ruenca o 19:00.

Na budcu nedeu budem poehnva automobily po sv. omi o 10:00.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.