Novinky - oznamy

18. nedeľa v období cez rok (4.8.2013)

18. nedea v cezronom obdob "C" (4. august 2013)

Liturgick kalendr

Pondelok - Vroie posviacky marinskej baziliky v Rme, ubovoln spomienka
Utorok - Premenenie Pna, sviatok
tvrtok - sv. Dominika, kaza, spomienka
Piatok - sv.Terzie Benedikty z Kra, panny a muenice, spolupatrnky Eurpy, sviatok
Sobota - sv. Vavrinca, diakona a muenka, sviatok
Budca nedea bude 19. nedea v cezronom obdob

Sv. ome a duchovn program

Pondelok - 18:30 sv. oma s liturgiou hodn
Utorok - 18:30 sv. oma
Streda - 7:00 sv. oma
tvrtok - 18:30 sv. oma, po sv. omi bude adorcia
Piatok - 18:30 sv. oma
Sobota - 19:00 sv. oma
Nedea - 8:00, 10:00 sv. oma

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Magtova, Masn
Od budcej nedele - rod. Bergerova, Labtova, Svitekova

mysly

Pondelok - † Jn
Utorok - za Boiu pomoc pre Mriu
Streda - na mysel
tvrtok - † Marianna
Piatok - † Patrik
Sobota - † Jn
Nedea - 8:00 † Helena, † Jozef, † Jn / 10:00 za farnos

Rzne

Dnes bude modlitba posv. ruenca o 19:00.

Mete si zakpi asopis Naa diecza. Cena je 50 centov.

Mete si nahlsi mysly sv.om na mesiac september, oktber.

V nedeu 11.8. zana farsk letn tbor v Liptovskom Jne. Odchdzame zo elezninej stanice (nstupite 6) o 14:00. Prosme nezabudnite si kartiku poistenca, prehlsenie o bezinfeknosti a doplatok do plnej sumy tbora. Teme sa na vs!

V sobotu 17.8. o 19:00 bude akovn svt oma za tbory pre deti, rodiov a priateov.

akujeme, bratia a sestry za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti. akujeme vetkm, ktor pomohli pri brigdach na novostavbe kostola.