Novinky - oznamy

Nedeľa krstu Krista Pána (12.1.2014)

Nedea krstu Krista Pna (12. janur 2014)

Liturgick kalendr

Piatok - sv. Antona, opta, spomienka
Nedea - budca nedea bude 2. nedea v obdob cez rok

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Michalkov, Zuskov
Od budcej nedele - rod. Labtov, Miianov

Rzne

Dnes Vs pozvame na modlitbu posvtnho ruenca, ktor bude o 18:00.

Vo tvrtok bude adorcia po veernej sv. omi.

Od 18.do 25. janura prebieha tde modlitieb za jednotu kresanov. Program jednotlivch modlitbovch stretnut v iline je na vveske.

28. februra Vs pozvame na ples Kresansk rodn v hoteli Slovakia. Je to monos stretn sa, porozprva, zabavi sa. Cena vstupenky je 20 Euro. Lstky v iline je mon zakpi v kaplnke Boieho milosrdenstva na Hjiku, alebo u p. Bakovej na Cirkevnej zkladnej kole Romulada Zaymusa.

Na budcu nedeu pozvame deti na bbkov predstavenie po sv. omi o 11:00 v kaplnke.

Na p do Fatimy a Santiaga de Compostela sa mete prihlsi do 31.janura.

Zkladn kola sv. Cyrila a Metoda v iline oznamuje, e zpis iakov do 1. ronka bude da 15. a 16. janura 2014 (streda-tvrtok) od 14. 30 do 17. 30 hod. v budove koly Na Zva 2 v iline.

Riaditestvo Cirkevnej Z Romualda Zaymusa v iline oznamuje rodiom budcich prvikov, e zpis bude prebieha v doch: 17.1.2014 /piatok/ od 14.00 do 18.00 a 18.1.2014 /sobota/ od 8.00 do 12.00. Bliie informcie s na www. strnke koly.

Srdene Vas pozvame na Taize modlitbu do kostola sv. Barbory 13.1. o 18.00.

Dnes bude zbierka na vstavbu kostola.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti. akujem vetkm, ktor pomohli spevom, alebo akoukovek pomocou poas vianonho obdobia.