Novinky - oznamy

4. nedeľa v období cez rok (2.2.2014)

4. nedea v obdob cez rok "A" (2. februr 2014)

Liturgick kalendr

Pondelok - sv. Blaeja, biskupa a muenka,spomienka
Streda - sv. Agty, panny a muenice, spomienka
tvrtok - sv. Pavla Mikiho a spolonkov, spomienka
Piatok - 1. piatok v mesiaci februr
Nedea - budca nedea bude 5.nedea v obdob cez rok

Svt ome

Pondelok 18.00
Utorok 18.00
Streda 7:00
tvrtok 18.00
Piatok 18.00
Sobota 18.00
Nedea 8.00 / 9.30 / 11.00

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Masn, Bergerov
Od budcej nedele - rod. Svitekov, Surovcov, Mikuov

Rzne

Dnes pri sv. omiach poehnme hromnin sviece, zajtra bude pri sv. omi svtoblaejsk poehanie hrdla.

Dnes Vs pozvame na adorciu, ktor zane o 17:00, o 17:50 bude zveren eucharistick poehnanie a na modlitbu posvtnho ruenca, ktor bude o 18:00.

Spoveda starch a nevldnych budem v stredu dopoludnia.

Sviatos zmierenia sa bude vysluhova v pondelok, utorok a v stredu pol hodiny pred sv. omou, vo tvrtok od 16:30, v piatok od 16:00.

Vo tvrtok bude adorcia po veernej sv. omi za kazsk povolania.

Pozvnka na kurz sympto-termlnej metdy, ktor bude 8.2. v CV Strom na Solinkch v ase od 15:30 do 17:30.

Na budcu sobotu bude krstn nuka o 17:15 v kaplnke.

Na budcu nedeu bude zbierka na vstavbu kostola.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.