Novinky - oznamy

6. nedeľa v období cez rok (16.2.2014)

6. nedea v obdob cez rok "A" (16. februr 2014)

Liturgick kalendr

Sobota - Katedra sv. Petra, sviatok
Nedea - budca nedea bude 7. nedea v obdob cez rok

Svt ome

Pondelok 18.00
Utorok 18.00
Streda 7:00
tvrtok 18.00
Piatok 18.00
Sobota 18.00
Nedea 8.00 / 9.30 / 11.00

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Tumov, kvarekov
Od budcej nedele - rod. Horakov, Grenarov

Rzne

Dnes Vs pozvame na modlitbu posvtnho ruenca, ktor bude o 18:00.

Vo tvrtok bude adorcia po veernej sv.omi.

Dnes po sv.omi o 11:00 pozvame deti na bbkov predstavenie.

Lstky v naej farnosti na ples rodn s u vypredan. Kto by chcel ples podpori cenou do tomboly, me ju prinies do kaplnky.

Na budcu nedeu vs pozvame na duchovn obnovu v naej farnosti, duchovn obnovu bude vies v naej farnosti kaz Dominik Marko.

23.2. (nedea) pozvame deti na karneval o 15:00 v pastoranch priestoroch pod novm kostolom.

Zbierka na vstavbu kostola bola 1800 Euro.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.