Novinky - oznamy

8. nedeľa v období cez rok (2.3.2014)

8. nedea v obdob cez rok "A" (2. marec 2014)

Liturgick kalendr

Streda - Popolcov streda - de prsneho pstu
Piatok - 1. piatok v mesiaci marec
Nedea - budca nedea bude 1. pstna nedea

Svt ome

Pondelok 18.00
Utorok 18.00
Streda 17:00 a 18:30
tvrtok 18.00
Piatok 18.00
Sobota 18.00
Nedea 8.00 / 9.30 / 11.00

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Masarcov, Beadikov
Od budcej nedele - rod. Dolinayov, Magtov

Rzne

Dnes Vs pozvame na eucharistick adorciu o 17:00, o 17:50 bude zveren eucharistick poehanie a na modlitbu posvtnho ruenca, ktor bude o 18:00.

V stredu bud sv. ome o 17:00 a 18:30.

V stredu dopoludnia budem spoveda starch a nevldnych.

Sviatos zmierenia sa bude vysluhova pondelok, utorok pol hodiny pred sv. omami, v stredu poas sv. om, vo tvrtok a v piatok od 16:30.

Na budcu sobotu bude krstn nuka o 17:15.

Pobonos krovej cesty bude nasledovne: v piatok o 17:30 a v nedeu o 14:30.

Na budcu nedeu bude zbierka na vstavbu kostola.

Kto by mal zujem zastni sa 15. marca Modlitbovho da ku cti Panny Mrie, Matky vetkch nrodov, me sa prihlsi na farskom rade v Zvod do konca tohto tda.

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.
akujem brigdnikom, ktor pomohli upratova novostavbu fary, a tm, ktor pomohli zorganizova detsk karneval a kresansk ples rodn.