Novinky - oznamy

4. pôstna nedeľa (30.3.2014)

4. pstna nedea "A" (30. marec 2014)

Liturgick kalendr

Piatok - 1. piatok v mesiaci aprl
Nedea - 5. pstna nedea

Svt ome

Pondelok 18.30
Utorok 18.30
Streda 7:00
tvrtok 18.30
Piatok 18.30
Sobota 19.00
Nedea 8.00 / 9.30 / 11.00

Sluby upratovania

Od dnenej nedele rod. Jurov, Garelov
Od budcej nedele rod. Marcov, Pikrylov

Rzne

V stredu dopoludnia budem spoveda starch a nevldnych, zrove je monos nahlsi aj alch, lebo je to sv. spove pred Vekou nocou.

Sviatos zmierenia sa bude vysluhova polhodiny pred sv. omami v pondelok a utorok, tvrtok od 16:30, v piatok od 16:30.

Veern sv. ome bud bva veer o18:30, v stredu o 7:00 rno, v sobotu o 19:00, v nedeu ostvaj nezmenen.

V utorok zan sv. ome pre deti, ktor pjdu na 1. sv. prijmanie o 18:30, o 18:00 bude ncvik piesn.

Dnes pozvame na krov cestu o 14:30 do kaplnky po nej sa pomodlme korunku k Boiemu milosrdenstvu. Potom bude nasledova modlitba posv.ruenca.

Vo tvrtok po sv.omi Vs pozvame na adorciu za kazsk a rehon povolania.

Krov cesty v naej farnosti bvaj v piatok o 18:00 a v nedeu o 14:30 v kaplnke.

Na budcu sobotu po sv. omi bude fatimsk pobonos.

Pozvame vs na vkendov duchovn obnovu pre rodiny pre ilinsk dekant v Rodinkove v Beluskch Slatinch od 11. do 13. aprla. Bliie informcie s na vveske.

O 18:00 na Vek piatok Vs pozvame na dramatizovan krov cestu v kaplnke Boieho milosrdenstva na sdlisku ilina-Hjik, ktor bud hra herci ilinskch divadiel. Lstky si mete zakpi v predajni Spolku sv. Vojtecha na Marianskom nmest a v kaplnke Boieho milosrdenstva na Hjiku po sv. omi od 1.4. Cena lstka je 5 Euro.

Pre vek zujem,otvrame druh skupinu krku: Cvienie pre eny, mamiky. Kad piatok, v ase od 19:00 do 20:00 hod. Monos prihlsenia osobne v Klubovni Hjova. Mesan poplatok 12 eur ( 3 eur na hodinu).

Ponkame Vm jedinen monos prihlsi sa na konverzcie Francztiny alebo Taliantiny so zahraninmi lektormi v klubovni Hjova. Lektori s vemi mil, mlad a sympatick udia.
Francztina bude prebieha kad tvrtok v ase od 16:.00 do 17:30 hod, cena je 10 /mesiac.
Taliantina bude prebieha kad utorok v ase od 16:00 do 17:30 hod. Cena je 10 / mesiac.
Prihlsi sa mte bu osobne v klubovni Hjova alebo telefonicky. Tel.. 0903 592 792 alebo . 0903 385 393

akujeme, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.