Novinky - oznamy

14. nedeľa v období cez rok (6.7.2014)

14. nedea v obdob cez rok (6. jl 2014)

Liturgick kalendr

Piatok - sv. Benedikta, opta,patrna Eurpy
Nedea - budca nedea bude 15. nedea v obdob cez rok

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Melov, Korbelov
Od budcej nedele - rod. Michalkov, Zuskov

Rzne

Dnes Vs pozvame na modlitbu posv.ruenca o 19:00.

Sv. ome bud nasledovne v tomto tdni pondelok, utorok, tvrtok, piatok o 18:30, streda vnimone nebude, sobota o 19:00, v nedeu bude sv. oma o 8:00, 10:00.

Vo tvrtok po sv. omi Vs pozvame na adorciu.

Zbierka na dobroinn diela sv. Otca bola 135,30 Euro.

Na budcu nedeu bude zbierka na vstavbu kostola.

akujem, bratia a sestry, za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.