Novinky - oznamy

Nedeľa Svätej rodiny (28.12.2014)

Nedea Svtej rodiny (28. december 2014)

Liturgick kalendr

Streda - sv. Silvestra, ppea, spomienka
tvrtok - Slvnos Bohorodiky Panny Mrie, prikzan sviatok
Piatok - sv. Bazila Vekho a Gregora Nazianskho, biskupov a uiteov Cirkvi, zrove bude1. piatok v mesiaci janur
Sobota - 1. sobota v mesiaci v janur
Nedea - budca nedea bude 2. nedea po Naroden Pna

Sluby upratovania

Od dnenej nedele -rod. Melov, Michalkov, Korbelov
Od budcej nedele - rod. Zatkalkov, ilhrov, okov

Rzne

Dnes bude modlitba posv. ruenca o 17:15.

Sv. ome bud nasledovne v tomto tdni: pondelok, utorok 18:00, streda o 17:00, tvrtok 8:00, 10:00, 18:30, piatok 18:00, sobota o 18:30, v nedeu bude sv. oma o 8:00, 10:00, 18:30.

Spoveda chorch a nevldnych budem v piatok dopoludnia.

Sviatos zmierenia k 1. piatku sa bude vysluhova v piatok od 17:00.

V sobotu po sv. omi bude fatimsk pobonos.

23. janura 2015 organizujeme Ples rodn spolu s farnosou Kysuck Nov Mesto v hoteli Slovakia. Lstky je mon zakpi v sakristii kostola, poas kolskho roka aj u pani Bakovej na Cirkevnej zkladnej kole Romualda Zaymussa, cena je 20 Euro.

Dnes bude obnovenie manelskch subov pri sv. omiach.

Dnes Vs pozvame na mldenicky koncert P.O.Z. po sv. omi o 18:30.

31.12. organizujeme silvestrovsk vstup, informan stretnutie z dvodu dopravy bude 30.12. po sv.omi.

Na Nov rok bude vron novoron ofera.

akujem za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.