Novinky - oznamy

Nedeľa po Narodení Pána (4.1.2015)

2. Nedea po Naroden Pna (4. janur 2015)

Liturgick kalendr

Utorok - Zjavenie Pna,slvnos, prikzan sviatok, pri sv. omiach budeme poehnva vodu a kriedu
Nedea - budca nedea bude sviatok Krstu Krista Pna, pri sv. omiach si obnovme krstn suby

Sluby upratovania

Od dnenej nedele -rod. Zatkalkov, ilhrov, okov
Od budcej nedele - rod. Kerov, Konuikov, Svrkov

Rzne

Dnes bude modlitba posv. ruenca o 17:15.

Vo tvrtok Vs pozvame na adorciu po sv.omi.

Sv. ome bud nasledovne v tomto tdni: pondelok 18:00, utorok 8:00, 10:00, 18:30, streda rno o 7:00, tvrtok 18:00, piatok 18:00, sobota o 18:30, v nedeu bude sv. oma o 8:00, 10:00, 18:30.

Vo tvrtok sa uskuton rekolekcia kazov ilinskho dekantu vo farnosti ilina-Zstranie. Rekolekcia zane sv. omou o 09:30.

V piatok pozvame birmovancov na sv. omu o 18:00, treba si prinies vyplnen a potvrden prihlky.

Na budcu nedeu po sv. omi Vs pozvame na koncert srodencov Stanislava a Petra Palucha po sv. omi o 18:30. Vstupn je dobrovon.

23. janura 2015 organizujeme Ples rodn spolu s farnosou Kysuck Nov Mesto v hoteli Slovakia. Lstky je mon zakpi v sakristii kostola vo farnosti ilina-Hjik, poas kolskho roku aj u pani Bakovej na Cirkevnej zkladnej kole Romualda Zaymussa, cena je 20 Euro. Lstky je mon zakpi si do 18. janura.

Kolednci dobrej noviny vykoledovali 1213 Euro.

akujem za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.