Novinky - oznamy

2. Nedeľa v období cez rok (18.1.2015)

2. Nedea v obdob cez rok "B" (18. janur 2015)

Liturgick kalendr

Streda - sv. Agnesy, panny a muenice, spomienka
Sobota - sv. Frantika Saleskho, biskupa a uitea Cirkvi, spomienka
Nedea - budca nedea bude 3. nedea v obdob cez rok

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Martoov, Natick, Troskoviov
Od budcej nedele - rod. Bugova, Chud, Kopov

Rzne

Dnes bude modlitba posv. ruenca o 17:15.

Vo tvrtok Vs pozvame na adorciu po sv. omi. Adorciu obetujeme za jednotu kresanov.

Sv. ome bud nasledovne v tomto tdni: pondelok, utorok, tvrtok, piatok o 18:00, streda rno o 7:00, sobota o 18:30, v nedeu bude sv. oma o 8:00, 10:00, 18:30.

Od 18. janura prebieha tde modlitieb za jednotu kresanov. O jednotlivch podujatiach v rmci tohoto tda sa mete informova na vveske.

23.-25. janura Vs pozvame na modlitbov trojdnie, ktor pripravilo spoloenstvo Modlitieb matiek v naej farnosti. Pozvame aj mamiky, star mamy, ale otcov na modlitby, ktor bud obetovan za spen referendum na ochranu rodiny.
Modlitby zanaj v piatok o 16:30, v sobotu a nedeu o 17:00.

Kto v sebe cti kazsk povolanie, me sa prihlsi na farskom rade ilinaHjik.

23. janura Ples rodn v hoteli Slovakia zana o 19:00. Parkovanie je mon na hotelovom parkovisku. Kto m zujem me prinies ceny do tomboly do sakristie kostola na Hjiku, alebo priamo na ples.

24. janura pozvame deti do pastoranho centra o 15:00 na stretnutie. akaj Vs modlitba, hry, sae, zbava.

KA klub Hjik v rmci Rozprvkovch nediel pozva deti a dospelch na Rozprvku o Popoluke, ktor bude dnes o 11.00 h.

28.1. o 18:00 h sa vm v KA klube predstavia tudenti Gymnzia sv. Frantika s divadelnm predstavenm Charlieho teta. Vstupn 2 eur.

KA klub vs pozva na karneval pre deti o 15:00 v sobotu 14.2., vstup je bezplatn, nsledne aj na Valentnsko-faiangov zbavn veer v ten ist de o 19:00 h. Vstupenky na faiangov veer sa bude predva na mieste za 3 eur na osobu. astnci, ktor prdu vo faiangovch maskch zskaj odmenu.

22. janura o 17:00 Vs pozvme na diskusiu s Romanom Sekom a Richardom Vaekom do N3 na Katedrlnom nmest s tmou Preo s na referendum?

Sviatos manelstva chc prija Jn Nik a Jana Koov, kto by vedel o nejakej cirkevnoprvnej prekke, nech to hlsi na farskom rade.

Men slo stavebnho tu farnosti, nov slo stavebnho tu je 3021601570/1100

akujem za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.