Novinky - oznamy

Veľkonočná nedeľa (5.4.2015)

Vekonon nedea "B" (29. marec 2015)

Liturgick kalendr

Patrocnium hody 12. aprl, na 2. vekonon nedeu, nedeu Boieho milosrdenstva, slvime patrocnium kostola
Sv. ome: 8:00, 10:00 hodov; 18:30 sv. oma - celebruje don Peter Mlynark; 15:00 Hodina a korunka k Boiemu milosrdenstvu spojen s adorciou

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Mikuov, Svitekov, Surovcov
Odbudcej nedele - rod. Miicov, Vitkov, Dudov

Rzne

Svt ome v tdni bud nasledovne: v pondelok o 8:00 a 10:00, utorok, tvrtok, piatok o 18:00, streda o 7:00, sobota o 18:30, v nedeu o 8:00, 10:00 a 18:30.

Dnes bude modlitba posv. ruenca o 17:30.

Dnes bude vron vekonon ofera.

Op sa teme na letn przdniny. Preo? Pretoe sa znovu stretneme v Liptovskom Jne na letnom tbore!
Ak m 7 - 14 rokov a as 9. - 14. augusta po s nami zai nieo nov.
Prihlky na tbor s v sakristii kostola.

Stretnutie mamiiek s demi bude 14. aprla o 9:30 v pastoranom centre.

Od 27. augusta do 2. septembra organizujeme p do Medugorjia. Cena je 190 Euro (ubytovanie a doprava). Prihlsi sa mono v sakristii kostola do 30. mja.

Da 30. mja. organizujeme p na Hostn, Svt Kopeek spojen s nvtevou Olomouca, cena je 15 Euro. Prihlsi sa mete v sakristii kostola do 25. mja.

Salezini dona Bosca Vs pozvaj na reprzu divadelnho predstavenia Iba jeden...? 7. aprla v Dome odborov v iline o 16.00 hod. Lstky sa bud da zabezpei v kostoloch
ilinskho dekantu za dobrovon prspevok 2,70 . Divkov, ktor sa na divadle zastnia organiztori prosia, aby si na predstavenie priniesli prenosn rdio.

Vylo aprlov vydanie Naej ilinskej dieczy, ktor prina lnok Jozefa oku o utrpen kresanov v Srii, report a rozhovor zo vzcnej nvtevy biskupa z Tanznie Ludovicka Minde a v Nezabudnutom svetlo si pripomenieme kaza Michala inskho. Najnovie vydanie prina tie rozhovor s lekrom Vladislavom Vranskm a v Roku zasvtenho ivota o svojom povolan porozprvala sestra Pia. O krsne svedectvo sa podelila rodina Lehockch a nechbaj ani pravideln rubriky.?

Zbierka pre prenasledovanch kresanov bola 855 Euro, pre dieczu v Tanznii sa vyzbieralo 1230 Euro.

Na budcu nedeu bude hodov ofera.

akujem za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.