Novinky - oznamy

4. Veľkonočná nedeľa (26.4.2015)

4. Vekonon nedea "B" (26. aprl 2015)

Liturgick kalendr

Streda - sv. Katarny Sienskej, panny a uitelky Cirkvi, patrnky Europy, sviatok
Piatok - 1. piatok v mesiaci mj
Sobota - sv. Atanza, biskupa a uitea Cirkvi,spomienka
Budca nedea bude 5. Vekonon nedea

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. arisk, Cbov
Odbudcej nedele - rod. Michalkov, Melov, Korbelov

Rzne

Dnes bude modlitba posv. ruenca o 17:30.

Svt ome v tdni bud nasledovne: v pondelok, utorok, tvrtok, piatok o 18:00, streda o 7:00, sobota o 18:30, v nedeu o 8:00, 10:00 a 18:30.

V stredu dopoludnia budem spoveda starch a navldnych.

Sviatos zmierenia sa bude vysluhova v pondelok, utorok pol hodinu pred sv. omami, tvrtok od 17:00, piatok od 16:30.

V utorok pozvame deti, ktor pjdu na 1. sv. prijmanie na ncvik o 17:30, a o18:00 bude sv. oma s katechzou pre prvoprijmajce deti.

1. mja sa uskuton dekantna p do Trnovho, prihlsi sa mono v sakristii kostola z organizanch dvodov.

Tento rok sa bude kona prv primestsk tbor na Hjiku pre deti od 6 do 12 rokov v termne 13.7.-17.7.2015 v priestoroch pastoranho centra a okolia Hjika. Prihlasovanie det bude prebieha do 31.5.2015 v sakristii, kde s k dispozcii prihlky na tbor. Teme sa na vs :).

Do Rajeckej Lesnej sa bude tento rok op putova! Ak m chu zai s nami kopec zbavy, prihls sa na Misijn p det, ktor sa bude kona v sobotu 9.mja v Rajeckej Lesnej. Zo iliny sa pjde spolonm autobusom. Pre viac informci, pozri plagt vo vveske. 

8. a 9. mja organizujeme turistiku do Vekej Fatry, prihlsi sa mono do 4. mja v sakristii kostola.

Na budcu nedeu bude zbierka na kazsk seminr.

akujem za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.

V mene dieczneho biskupa Mons. Toma Galisa chcem vyjadri primn poakovanie za mimoriadnu tedros, ktor ste prejavili poas zbierky na pomoc prenasledovanm kresanom na Blzkom vchode a v Afrike zo strany radiklnych islamskch fundamentalistov. Zbierka, ktor sa konala na Kvetn nedeu, mala v rmci celej dieczy vnos 79.606 Eur, financie boli odoslan cestou Konferencie biskupov Slovenska. akujeme vetkm, ktor sa do zbierky zapojili.