Novinky - oznamy

Nedeľa Najsvätejšej Trojice (31.5.2015)

Nedea Najsvtejej Trojice "B" (31. mj 2015)

Liturgick kalendr

Pondelok - sv.Justna, muenka, spomienka
Streda - sv. Karola Lwangu a spolonkov, muenkov, spomienka
tvrtok - Najsvtejieho Kristovho tela a krvi, slvnos, prikzan sviatok
Piatok - sv.Bonifca, biskupa a muenka, spomienka, zrove 1. piatok v mesiaci jn
Sobota - 1.sobota v mesiaci, po sv.omi bude fatimsk pobonos
Budca nedea bude 10. nedea v obdob cez rok

Sluby upratovania

Od dnenej nedele - rod. Martoova, Natick,Troskoviov
Odbudcej nedele - rod. Bugov, Chud, Kopov

Rzne

Svt ome v tdni bud nasledovne: v pondelok, utorok, piatok o 18:00, streda o 7:00, tvrtok o 17:00 a 18:30, sobota o 18:30, v nedeu o 8:00, 10:00 a 18:30.

Vo tvrtok po sv.omi bude procesia so Sviatosou oltrnou.

Sviatos zmierenia sa bude vysluhova pondelok, utorok pol hodinu pred sv. omou, vo tvrtok poas sv. om a v piatok od 16:30.

V mesiaci jn Vs pozvame na litnie k Boskmu srdcu, zanaj 10 mint pred sv. omou.

V stredu dopoludnia budem spoveda starch a nevldnych.

6. jna Vs pozvame na stretnutie rodn (je to monos stretn sa, porozprva, zaportova), ktor bude na Paovej bde, prihlsi sa mono v sakristii kostola do 3. jna.

Mil deti, tento rok sa bude kona prv primestsk tbor na Hjiku pre deti od 6 do 12 rokov v termne 13.7.-17.7.2015 v priestoroch pastoranho centra a okolia Hjika. Prihlasovanie det bude prebieha do 7.6. v sakristii, kde s k dispozcii prihlky na tbor. Tbor zane od 8:00 rno, aby rodiia mohli odovzda deti animtorom pred odchodom do prce. Cena je 20 Euro za diea na tde.Teme sa na vs.

Oznam pre budcich tretiakov:
Zpis na 1.sv.prijmanie bude vo fare: 8.a 9.jna v ase od 16:30 do 17:30. Na zpis nech prde aj jeden z rodiov.

Oznam pre budcich birmovancov:
Zpis k sviatosti birmovania pre tohtoronch deviatakov a starch bude: 11. a 12.jna od 16:30 do 17:30 vo fare. Na zpis nech prde tie aj jeden z rodiov.

Zbierka na katolcke masmdia bola 355 Euro.

akujem za duchovn, finann, materilne dary a za akkovek pomoc v naej farnosti.