Novinky - oznamy

30. nedeľa v Cezročnom období, 25.10.2015

Liturgick kalendr:

PO 26.10. 18:00 Pondelok 30. tda vCezronom obdob
UT 27.10. 18:00 Utorok 30. tda vCezronom obdob
ST 28.10. 07:00 Sviatok imona aJdu, apotolov
T 29.10. 18:00 tvrtok 30. tda vCezronom obdob
PI 30.10. 18:00 Piatok 30. tda vCezronom obdob
SO 31.10. 18:30 Sobota 30. tda vCezronom obdob
NE 1.11. 08:00, 10:00, 18:30 Slvnos Vetkch svtch

Sluby upratovania:

Od dnenej nedele: rod. Grenarov, Kucharovicov, imalov
Od budcej nedele: rod. elkov, Lutianov, Pupiov

Pozvania ainformcie:

Modlitba posv. ruenca bude dnes o17:30 h.

Spoveda pred duikami budeme: tvrtok od 17:00 h apiatok od 16:00 h.

Prosm vetky deti, ktor sa pripravuj tento kolsk rok na 1. sv. prijmane, aby prili utorok o17:30 h na ncvik spevu a na sv. omu o18:00.

Da 30.10. o18:45 Vs pozvame na tanen veer do Ka-klubu. Poas veera sa bude kona vuka spoloenskch tancov spojen soberstvenm. Dobrovon prspevok je 3 na pr. Teme sa na Vs.

Da 21.11. Vs pozvame na Katarnsku farsk zbavu do Ka-klubu. Je to monos stretn sa, zabavi. Cena je 10 /dospel, 6 /tudent. Vstupenky je mon zakpi vsakristii kostola.